Avaleht

Meie töörühmad

Eesti Tööandjate Keskliidus tegutseb kuus valdkondlikku töörühma, mida juhivad keskliidu liikmete hulgast valitud esimehed:

Innovatsiooni käivituskoda, Ivo Suursoo (OIXIO Group OÜ)
Majanduskeskkond ja maksud, Ain Hanschmidt (AS Infortar)
Tervis, Kadri Mägi-Lehtsi (Roche Eesti AS )
Tööturg, Raul Puusepp (Eesti Kaupmeeste Liit)
Haridus, Veljo Konnimois (Eesti Masinatööstuse Liit)
Keskkond ja vastutustundlik ettevõtlus, Taavi Veskimägi (Eesti Kaitsetööstuse Liit)

Töörühmades saavad osaleda kõik liikmed, kui määravad sinna oma esindaja. Töörühmade koordinaatorite kontaktid leiab iga töörühma juurest.

Soovid Eesti konkurentsivõime edendamisse aktiivselt panustada? Oled teretulnud Eesti Tööandjate Keskliidu valdkondlikesse töörühmadesse:

Majanduskeskkond ja maksud

Tööandjate missioon on aidata kaasa Eesti majanduse kasvule ja inimeste elatustaseme tõusule. Seetõttu peame õigeks, et kõigi majandust mõjutavate poliitiliste otsuste olulisimaks hindamiskriteeriumiks on Eesti konkurentsivõime kasv. Majanduse ja maksude töögrupi fookuses on majandusareng, ettevõtluskeskkond ja maksud. Majandusarengu seisukohast oluliste suurte teemavaldkondade, nagu tööjõud, haridus, innovatsioon ja kliima jaoks oleme loonud eraldi töögrupid.

Innovatsiooni käivituskoda (TIKK)

Eesti ettevõtete tootlikkus on viimastel aastatel kasvanud oluliselt aeglasemini kui palk jm sisendhinnad. Konkurentsivõime säilitamiseks või kasvatamiseks on vaja stuktuurset muutust majanduses ja ühiskonnas tervikuna.

Tööturg

Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.

Keskkond ja vastutustundlik ettevõtlus

Kõik varad tuleks võtta võimalikult säästlikult Eesti-siseselt riigi arengu huvides kasutusele, mitte müüa neid odavalt toormaterjalina välismaale.

Haridus

Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.

Tervis

Et inimesed saavutaksid tööl paremaid tulemusi, oleksid vähem haiged ja püsiksid kauem tööl, tuleb nende tervise eest hoolt kanda. Lisandunud väärtuse, maksutulu ja sissetulekute vähenemise läbi kaotab igast haiguspäevast nii töötaja, tööandja kui ka riik.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields