Avaleht

Meist

Usume, et Eesti arengu aluseks ja seeläbi Eesti inimeste heaolu võtmeks on edukad erasektori tööandjad. Tunnetame endal vastutust Eesti tuleviku ees ning näeme sel põhjusel endal olulist rolli Eesti elu edendamisel. Katusorganisatsioonina seisab Eesti Tööandjate Keskliit erksa Eesti eest. Oleme tööandjate hääl nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Peame oma missiooniks Eesti majandusele hoo andmist ja seeläbi Eesti inimeste elatustaseme tõusule kaasa aitamist.

Oma tegevuses oleme fookuse seadnud sellele, et:

 • seadusandjad ja valitsejad teeksid tarku ja kaalutletud otsuseid, mis tõukavad tagant Eesti majanduskasvu ja loovad paremat ettevõtluskeskkonda;
 • ettevõtjad ja nende esindusorganisatsioonid omaksid parimaid teadmisi, mille toel kasvada ja edu saavutada;
 • laiem avalikkus omaks selget ja arusaadavat pilti majanduse toimimisest ning Eesti inimestele tööd andvate ettevõtjate kandvast rollist majanduse arengus.

Eesti Tööandjate Keskliitu kuuluvad kõigi peamiste majandussektorite esindusorganisatsioonid ning enamik tuntud ja inimeste poolt armastatud Eesti suurettevõtteid. Oleme eestkõnelejaks nii otse kui läbi haruliitude enam kui 2000 ettevõttele, kes annavad tööd enam kui 250 000 Eesti inimesele.

Riigi sotsiaalpartnerina esindame ettevõtjate ja tööandjate seisukohti Haigekassa, Töötukassa, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ja Kutsekoja nõukogudes ning üleriigilise alampalga läbirääkimistel. Neis partnerlustes on meie eesmärk edendada sellist majanduskeskkonda, kus võimalikult suure osa tööturgu puudutavatest otsustest langetavad tööturu osalised omavaheliste läbirääkimiste tulemusel ja ilma riikliku sekkumiseta. Lisaks on tööandjate esindajad mitmetes nõuandvates kogudes ja komisjonides, sh Teadus-Arendusnõukogus (TAN), Innovatsioonipoliitika komisjonis, kutsekodades jm.

Seisame ettevõtjate nimel

 • Konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna eest
 • Teadmispõhise ja avatud majanduse eest
 • Kvalifitseeritud tööjõu eest
 • Ettevõtja õiguskindluse eest
 • Ausa ja õiglase maksukeskkonna eest
 • Väiksema halduskoormuse eest
 • Paindlike töösuhete eest
 • Pideva ja ennetava ümberõppe eest
 • Kvaliteetse ja maineka kutsehariduse eest
 • Tehniliste erialade suurema osakaalu eest hariduses
 • Kõrghariduse rahvusvahelistumise eest
 • Ettevõtja parema maine eest Eestis

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields