Avaleht

Räägime kaasa

Tööandjate ametliku esindajana räägime kaasa tööelu puudutavate reeglite kujundamises ja ettevõtluskeskkonda puudutavate algatuste, seaduste ja muudatuste juures. Lisaks teeme tööandjate hääle kuuldavaks erinevates töörühmades.

Eestis

KredEx ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukoguArto Aas
Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN)Ivo Suursoo, Columbus Eesti AS
MKM tööstuspoliitika ekspertkoguAndreas Laane, AS Alexela
Eesti Töötukassa nõukoguArto Aas
Aaro Lode, Baltic Restaurants Estonia AS
Tervisekassa nõukoguArto Aas
Andi Kasak, Saint-Gobain Glass Estonia AS
MTÜ Eesti Standardimis- ja AkrediteerimiskeskusPiia Zimmermann
MTA/SA Aruandlus 3.0 juhtrühmRaul Aron
RaM Valitsemise valdkonna töörühmRaul Aron
Eesti Teadusagentuuri Euroopa Horisont programmikomitee ekspertrühm (toit, puit)Raul Aron
MKM Tööstus 2030 töörühmRaul Aron
Soolise võrdõiguslikkuse nõukoguArto Aas
Soolise palgalõhe uuringu ümarlaudÜlle Pind, Swedbank AS
Sotsiaalministeeriumi noortegarantii juhtrühmIlona Pallon
Ida-Virumaa õiglase üleminekuprotsessi juhtkomisjonIndrek Aarna, Viru Keemia Grupp
Mart Tasa, Eesti Energia
Heaolu arengukava juhtkomiteeArto Aas
Piia Zimmermann
Kutsekoda OSKA koordinatsioonikoguArto Aas
Kutsekoda nõukoguArto Aas
Kutsekoda OSKA nõunike koguIlona Pallon
Kõrghariduse rahvusvahelistumise nõukodaIlona Pallon
Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020 juhtkomisjonIlona Pallon
Elukestva õppe kutseharidusprogrammi töörühmIlona Pallon
Kutseharidusstandardi väljatöötamise töörühmIlona Pallon
Kutsehariduse NõukodaArto Aas
Tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) juhtnõukoguIlona Pallon
Haridus- ja Teadusministeeriumi Täiskasvanuhariduse NõukoguPiret Lemsalu, Hoolekandeteenused AS
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukoguIlona Pallon
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kuratooriumPiret Lemsalu, Hoolekandeteenused AS
Ettevõtlusõppe juhtkomiteeArto Aas
Eesti Geoloogiateenistuse nõukoguMeelis Einstein, Heidelberg Materials Kunda AS

Rahvusvaheliselt

IOE (Rahvusvaheline Tööandjate OrganisatsioonKristi Sõber
Business@OECD (ettevõtjate esindus OECD juures)Arto Aas
Kristi Sõber
BusinessEurope (tööandjate katusorganisatsioon ja sotsiaalpartner EL tasandil)Kai Realo
Arto Aas
Kristi Sõber
BusinessEurope transpordi töörühmErmo Perolainen, ERAA
BusinessEurope Energia ja kliima töörühmRaul Aron
EMSK (Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee)Kristi Sõber
Euroopa Sotsiaalfondi KomiteeKristi Sõber
Euroopa Komisjoni Töötajate Vaba Liikumise NõuandekomiteeMare Hiiesalu, RMK
EU-OSHA Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu AgentuurMarju Peärnberg, ABB
Piia Zimmermann
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu NõuandekomiteeMarju Peärnberg, ABB
Piia Zimmermann
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise nõuandekomiteeuus esindaja nimetamisel
Euroopa Elu- ja Töötingimuste PaEurofound (Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise fond)Kristi Sõber
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO Eesti nõukoguKristi Sõber
CEDEFOP (Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus)Arto Aas

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields