Räägime kaasa

Räägime kaasa ja esindame oma liikmete seisukohti kümnetes töövormides, kus sünnivad Eesti tulevikku mõjutavad otsused.

Eestis

EAS/Kredex ühendasutuse nõukoguArto Aas
Valitsuse Teadus-arendus- ja Innovatsioonipoliitika Nõukogu (TAN)Ivo Suursoo
MKM tööstuspoliitika ekspertkoguAndreas Laane, Alexela
Jaan Puusaag, Krimelte
Eesti Töötukassa nõukoguArto Aas, Ago Soomre
Eesti Haigekassa nõukoguArto Aas, Anne Mere
MTÜ Eesti Standardimis- ja AkrediteerimiskeskusPiia Zimmermann
MTA/SA Aruandlus 3.0 juhtrühmRaul Aron
RaM Valitsemise valdkonna töörühmRaul Aron
Eesti Teadusagentuuri Euroopa Horisont programmikomitee ekspertrühm (toit, puit)Raul Aron
MKM Tööstus 2030 töörühmRaul Aron
Soolise võrdõiguslikkuse nõukoguArto Aas
Soolise palgalõhe uuringu ümarlaudÜlle Pind, Swedbank
Sotsiaalministeeriumi noortegarantii juhtrühmAnneli Entson
Ida-Virumaa õiglase üleminekuprotsessi juhtkomisjonIndrek Aarna, Viru Keemia Grupp
Mart Tasa, Eesti Energia
Heaolu arengukava juhtkomiteeArto Aas
Piia Zimmermann
Kutsekoda OSKA koordinatsioonikoguArto Aas
Kutsekoda nõukoguArto Aas
Kutsekoda OSKA nõunike koguAnneli Entson
Kõrghariduse rahvusvahelistumise nõukodaAnneli Entson
Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020 juhtkomisjonAnneli Entson
Elukestva õppe kutseharidusprogrammi töörühmAnneli Entson
Kutseharidusstandardi väljatöötamise töörühmAnneli Entson
Kutsehariduse NõukodaArto Aas
Tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) juhtnõukoguAnneli Entson
Haridus- ja Teadusministeeriumi Täiskasvanuhariduse NõukoguPiret Lemsalu
Hoolekandeteenused
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukoguAnneli Entson
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukoguAnneli Entson
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kuratooriumValdo Kalm,
Tallinna Sadam
Ettevõtlusõppe juhtkomiteeArto Aas
Anneli Entson
Eesti Geoloogiateenistuse nõukoguMeelis Einstein
Kunda Nordic Tsement

Rahvusvaheliselt

IOE (Rahvusvaheline Tööandjate OrganisatsioonKristi Sõber
Business@OECD (ettevõtjate esindus OECD juures)Arto Aas
Kristi Sõber
BusinessEurope (tööandjate katusorganisatsioon ja sotsiaalpartner EL tasandil)Kai Realo
Arto Aas
Kristi Sõber
BusinessEurope transpordi töörühmTarvi Viks, ERAA
BusinessEurope Energia ja kliima töörühmRaul Aron
EMSK (Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee)Kristi Sõber
Euroopa Sotsiaalfondi KomiteeKristi Sõber
Euroopa Komisjoni Töötajate Vaba Liikumise NõuandekomiteeMare Hiiesalu, RMK
EU-OSHA Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu AgentuurMarju Peärnberg, ABB
Piia Zimmermann
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu NõuandekomiteeMarju Peärnberg, ABB
Piia Zimmermann
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise nõuandekomiteeuus esindaja nimetamisel
Euroopa Elu- ja Töötingimuste PaEurofound (Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise fond)Kristi Sõber
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO Eesti nõukoguKristi Sõber
CEDEFOP (Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus)Anneli Entson

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields