Avaleht

Tule liikmeks

Liitu Eesti Tööandjate Keskliiduga ja löö ise parema ettevõtluskeskkonna kujundamisel ning Eesti elu edendamisel aktiivselt kaasa!

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeid ühendab usk, et vaba ja eduka ühiskonna olulisim eeldus on toimiv ja vaba majandus. Me usume, et ühiskonna heaolu alustaladeks on töötav inimene, konkurentsivõimeline ettevõtlus ja tõhusad töösuhted.

Oleme juba 1917. aastast tööandjate hääleks suhetes seadusandliku võimu, täitevvõimu ja ametiühingutega. Peame oma tugevuseks ja meid teistest ettevõtlusorganisatsioonidest eristavaks Eesti ettevõtluskeskkonna arengus suurele pildile ja tõenduspõhisele analüüsile keskendumist, tööturu osaliste suhete ning tööjõu kvaliteedi väärtustamist. Oleme ainus riiklikult tunnustatud sotsiaalpartner suhtluses valitsuse ja töötajate esindusorganisatsioonidega.

Teeme nii avalikkuse kui sotsiaalpartneritega suheldes jooksvat selgitustööd, lisaks avaldame iga nelja aasta järel oma visiooni ja konkreetsed ettepanekud Tööandjate manifestis, millest on kujunenud oluline sisend erakondade valimisprogrammide jaoks. Nende ettepanekute kaalukust ilmestab fakt, et enam kui pooled meie soovitustest on jõudnud valitsusleppeisse ja on seeläbi otseselt mõjutanud seda, kuhu suunas liigub Eesti ettevõtluskeskkond ja majandus laiemalt.

Arto Aas juhib Eesti Tööandjate Keskliidu meeskonda alates 2019. aasta maist. Ta esindab keskliidu liikmete huve erinevates organisatsioonides ja teeb selgitustööd seadusloome ning ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Arto Aas on ettevõtjate esindaja Haigekassa nõukogus ja Eesti Töötukassa nõukogus (2022. aastal nõukogu esimees). Samuti osaleb ta OSKA koordinatsioonikogus ning kuulub BusinessEurope ja Business@OECD tegevjuhtide võrgustikku. Varasemalt on Arto Aas kuulnud kolme Riigikogu koosseisu ja töötanud riigihalduse ministrina. Tal on magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist ning Executive Coachingu diplom. Vabal ajal meeldib talle proovida erinevaid spordialasid, nautida kinokunsti ja veeta aega perega.

Arto Aas

Tegevjuht

+372 699 9301

arto.aas@employers.ee

Kui soovite saada infot Tööandjate Keskliidu väärtuspakkumise ja liitumisvõimaluste kohta, kirjutaga employers@employers.ee

Ootame Sind Tööandjate Keskliidu liikmeks, kui soovid:

  • osaleda Eesti mõjukaima esindusorganisatsiooni seisukohtade kujundamises;
  • olla varakult kursis poliitikas toimuvate protsessidega nii Eestis kui ka Euroopas;
  • kuuluda enam kui 2000 ettevõtjat koondavasse auväärsesse klubisse ja osaleda meie liikmete üritustel;
  • toetada oma liikmelisusega Eesti tööandjate huvide esindamist ja panustada seeläbi isiklikult Eesti elu edendamisse.

Tutvu meie ellu viidud initsiatiividega:

  • 2021. aastal siin
  • 2020. aastal siin
  • 2019. aastal siin
  • 2018. aastal siin

Loe, miks tulla Tööandjate Keskliidu liikmeks siit

Tule, seisame üheskoos erksa Eesti eest!

Liikmemaks

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeks saavad olla kõik juriidilise isikuna tegutsevad tööandjad ja tööandjate liidud.

Liikmemaks tööandjale on 0,1% tööjõukuludest.
Liikmemaks erialaliidule on 0,025% tema liikmete tööjõukulude summast.

Liikmemaksu alammäär on 639 eurot ja ülemmäär 7030 eurot.

Liikmemaksu suurus määratakse Tööandjate Keskliidu majandusaastaks (1. aprill – 31. märts).
Liikmemaks tasutakse arve alusel neljas võrdses osas iga kvartali esimeseks kuupäevaks.  

Liikmemaksu suurus määratakse Tööandjate Keskliidu majandusaastaks (1. aprill – 31. märts).
Liikmemaks tasutakse arve alusel neljas võrdses osas iga kvartali esimeseks kuupäevaks.  

Saada allkirjastatud avaldus employers@employers.ee

Miks olla Tööandjate Keskliidu liige?

Tööandjate Keskliit on Eesti riigile tõsiseltvõetav sotsiaalne partner, mille hääl ja sõna on aina tugevamalt kõlama hakanud. Liidu liikmeid ühendades ning nende nimel kõneledes, muutub edastatav sõnum veenvamaks ja kaalukamaks. Usume, et iga otsus ja tegevus peavad looma suuremat väärtust kõigile – inimestele, partneritele, klientidele, kohalikule kogukonnale. Tööandjate Keskliidu liikmena saame ise hõlpsamini kaasa rääkida Eesti tööstuse tuleviku teemadel ning olla partneriteks edukama ja väärtustloovama ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Sel viisil panustame nii tööstussektorite kestlikusse, tööhõivesse, töötajaskonna ja kogukonna heaollu kui ka Eesti riigi arengusse üldiselt.

Ahti Asmann,
Viru Keemia Grupp AS juhatuse esimees

Tootmine on ainuke reaalset väärtust loov tegevus. Lisaks pakutavale tööle investeeris Enics Eesti aastal 2014 inimestesse ca 16 000 h koolitust. Usume, et me oskame partneritena liidule nõu ja jõuga Eesti edu edendamisel abiks olla.

Jaanus Aal
Enics Eesti 

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevus on olnud läbi aastate järjepidev ning tulemused ühiskondlikul tasandil väga kaalukad. See on ka põhjus, miks just antud liidu tööst soovime osa võtta. Meie ettevõte tegutseb aastaid juba rahvusvahelisel turul ning 2020. aasta sündmused on näidanud, kui oluline on pidevalt maailma majandusel kätt pulsil hoida. Samuti on see aasta näidanud, kui kiiresti muutub ettevõtluskeskkond ning sellest tulenevad vajadused meie tööturul. Võimalus ise panustada ja koostöö eeliseid igapäeva töös kasutada, saigi otsustavaks antud otsuse tegemise

Kaili Vohnje
MDC Max Daetwyleri tegevjuht

Eesti Tööandjate Keskliit on riigiga suhtlemisel mõjukas lobiorganisatsioon. Pean keskliitu kuulumist auasjaks, et toetada Eesti ettevõtluskeskkonna normaalsust ja vältida ametnike ülemvõimu. Koos oleme mõjuvõimsamad.

Sirje Potisepp
Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields