Avaleht

Meie tegevused

Tööandjate huvide kaitsel on meie fookuses kõik olulised protsessid, otsused ja diskussioonid, mis mõjutavad otse või kaudselt Eesti ettevõtluskeskkonda, tööjõu-, haridus- ja maksupoliitikat. Peame väga oluliseks sisulist dialoogi otsustajate, poliitikakujundajate ja huvigruppidega. Selgitame igapäevaselt poliitikakujundajatele eri stsenaariumite tagajärgi ja võimalikke mõjusid ning anname nõu Eesti majanduse arengut kiirendavate parimate otsuste tegemisel. Oleme tõsiseltvõetav partner valitsusele, parlamendile, poliitilistele erakondadele ja avalikkusele laiemalt. 

Eesti elu puudutavates küsimustes on meie arvamus kõrgelt hinnatud ja meie seisukohti arvestatakse. Me tahame, et Eesti edulugu jätkuks ning riigi tasandil tehtavad strateegilised valikud oleks suunatud tulevikku ja arvestaksid ettevõtjate huvidega. Oleme aidanud kaasa ka sellele, et mitmetest meie riigi senist suunda drastiliselt muutvatest plaanidest on pärast tööandjatega aru pidamist loobutud. 

Oleme aastate vältel olnud mitmete märgilise tähtsusega arengute juures, kus tööandjad on otseselt panustanud Eesti riigi arengu suunamisse. Iga nelja aasta tagant valimiste eel koostatava Tööandjate manifesti ettepanekud on jõudnud nii erakondade valimisprogrammidesse kui ka valitsuslepetesse. Meie toel on alustatud sotsiaalmaksu langetamise, riigireformi, riigihangete seaduse muutmise, maksumuudatustest pikaajalise etteteatamise seadustamise ja majutuskulude käibemaksumäära tõusu vähendamisega. Samuti panime õla alla haritud välisspetsialistide Eestisse meelitamise programmi „Work in Estonia” käivitamisele jpm.

Uuendusmahukate ettevõtete klubi – investeerime 2% käibest teadus-arendustegevusse!

Detailsem ülevaade meie algatustest ja tegevustest aastate lõikes on leitavad allpool:

Eesti Tööandjate Keskliidus tegutseb kuus valdkondlikku töörühma, mille fookuses on:

  • Innovatsioon
  • Majanduskeskkond ja maksud
  • Tervishoid
  • Tööturg
  • Haridus
  • Keskkond ja vastutustundlik ettevõtlus

Ootame töörühmadesse osalema ja poliitikakujundamistes kaasa lööma kõiki oma liikmeid. Osalemissoovi korral tuleb vastava töörühma alamjaotuses täita elektrooniline vorm.

Rahvusvaheline suhtlus

Eesti Tööandjate Keskliit on Euroopa tööandjate keskorganisatsiooni BUSINESSEUROPE, rahvusvahelise tööandjate katusorgansiatsiooni IOE ning ettevõtlusorganisatsioone OECD juures esindava Business@OECD (BIAC) liige. Lööme aktiivselt kaasa erinevates rahvusvahelistes töögruppides, seisame Eesti ettevõtjate huvide eest nii Euroopas kui laiemalt kogu maailmas ning vahendame rahvusvahelisi parimaid praktikaid ja teadmisi Liidu liikmetega. Loe lähemalt siit.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields