Avaleht

Innovatsioonitrepp kiirendab ettevõtete arengut

Innovatsioonitrepp aitab ettevõttel hinnata oma uuenduslikkust.

Innotrepp on koostöö-ökosüsteem Eesti ettevõtete uuendusvõimekuse suurendamiseks ning ühise innovatsioonikultuuri arendamiseks. See lahendus aitab Eesti ettevõtetel senisest kiiremini uuenduslike toodete ja ärimudeliteni jõuda. Innovatsioonitrepi tööriist aitab hinnata ettevõtte asukohta teel uuenduslikuks ettevõtteks ja valida arenguhüppeks vajalikke teenuseid ning riigil neid teenuseid sihitult pakkuda.

Innovatsioonitrepp jagab ettevõtted viiele arengutasemele vastavalt ettevõtte uuenduslikkuse astmele. See aitab ettevõtjal mõista, mis tasemel ta on ja millist abi ning teenuseid ta edasiseks arenguks vajab. Riik saab omakorda luua teenuseid arengutrepi erinevatel tasemetel olevatele ettevõtetele nende arenguhüpete toetamiseks.

“See tööriist võimaldab ettevõttel oma innovatsiooniteekonda juhtida ja pakub edasiseks arenguhüppeks tööriistakasti,” rääkis tööriista valmimist juhtinud OIXIO Grupi juhatuse esimees ja tööandjate innovatsiooni käivituskoja juht Ivo Suursoo. “Pikaajaliselt edukate ettevõtete tunnus on sisemine võimekus luua ja rakendada uuendusi pidevalt ning kasvava mõjuga.”

Lahenduse prototüüp ootab kasutajaid proovima ja katsetama! Selle sihtrühm on algteadmistega katsetav, juhitud protsessiga uuendaja või juba strateegiline uuendav ettevõte.

Innotrepi kolm etappi

Ettevõttele koosneb innovatsioonitrepi tööriista kasutamine neljast etapist:

  • enesehindamine ja positsioneerimine. Küsimustele vastates selgub, mitmendal uuenduslikkuse tasemel ettevõte on.
  • arenguhüppe suuna valimine (ehk mida peab muutma)
  • teenuste, oskuste ning ressursside valik arenguhüppe saavutamiseks (ehk kuidas seda muuta). Lisaks pakume sulle soovitusi ja võimalike koostööpartnerite kontakte, kes seda spetsiifilist teenust osutavad.
Innovatsioonitrepi protsess koosneb kolmest etapist.

Innovatsioonitrepi sünnilugu

Vajadus sellise lahenduse järgi tekkis sellest, et Eesti innovatsiooni ökosüsteemis on palju osapooli – ülikoolidest poliitikakujundajate ja ettevõtteni. Neil kõigil on erinev arusaam, kuidas üks ettevõte innovaatiliseks firmaks areneb.

Tööriista loojate eesmärk oli need erinevad nägemused kokku koguda ja kaardistada ning moodustada tervikpilt. See aitab vähendada infomüra ja teabe dubleerimist ning seeläbi paraneb arengu süsteemne suunamine.

Ehkki enam kui pooled Eesti ettevõtetest peavad end uuenduslikuks, siis ainult iga kümnes tegeleb selgelt eristuva toote või teenuse loomisega ja kõrge lisandväärtusega on vaid kümnendik Eesti ekspordist. Lisaks eeldavad tihenev konkurents ja trendid uusi ning julgemaid lahendusi.

Uuenduslikest ettevõtetest sõltub nii riigi kui kodaniku heaolu, sest Eesti maksulaekumistest 80% on seotud palkadega. Palgakasvu eeldus on aga ettevõtete lisandväärtuse ja tootlikkuse kasv, mida omakorda veab innovatsioon. Üksnes kasvava tootlikkusega ettevõtted suudavad oma töötajate palka ja omanike tulusid kasvatada.

Tööriista loomise idee kasvas välja valitsust nõustava teadus-arendusnõukogu TAN tööst. Innovatsioonitrepi loonud meeskonnas lõi kaasa 17 eksperti – nii ettevõtjad, disaini-innovatsioonieksperdid, majandus-kommunikatsiooniministeeriumi, EASi ja Kredexi ühendasutuse kui ülikoolide esindajad.

Lisainfo

Tööriista ja rohkem infot leiad innotrepi kodulehelt – www.innotrepp.ee

Lisainfot annab Tööandjate Keskliidu innovatsioonnõunik Kati Rostfeldt | kati.rostfeldt@employers.ee | +372 517 7473

Käesoleva innovatsioonitrepi edasiarendus ja avalik kasutamine peab olema kooskõlastatud töögrupi juhi Ivo Suursooga.

Avalikes ettekannetes Innovatsioonitreppi näitena kasutamisel peab viitama: „Eesti Tööandjate Keskliidu algatusel kokku kutsutud töögrupi ühisloominguna valminud Innovatsioonitrepp 2022“.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields