Innovatsioonitrepp kiirendab ettevõtete arengut

Innovatsioonitrepp aitab ettevõttel hinnata oma uuenduslikkust. Pilt: ekraanitõmmis.

Uus lahendus „Innovatsioonitrepp“ aitab Eesti ettevõtetel senisest kiiremini uuenduslike toodete ja ärimudeliteni jõuda. Tööriist aitab hinnata ettevõtte asukohta teel uuenduslikuks ettevõtteks ja paremini arenguhüppeks vajalikke teenuseid valida ning riigil neid teenuseid sihitult pakkuda.

Innovatsioonitrepp jagab ettevõtted viiele arengutasemele vastavalt ettevõtte uuenduslikkuse astmele. See aitab ettevõtjal mõista, mis tasemel ta on ja millist abi ning teenuseid ta edasiseks arenguks vajab. Riik saab omakorda luua teenuseid arengutrepi erinevatel tasemetel olevatele ettevõtetele nende arenguhüpete toetamiseks.

“See tööriist võimaldab ettevõttel oma innovatsiooniteekonda juhtida ja pakub edasiseks arenguhüppeks tööriistakasti,” rääkis tööriista valmimist juhtinud Columbus Baltikumi juht ja tööandjate innovatsiooni käivituskoja juht Ivo Suursoo. “Pikaajaliselt edukate ettevõtete tunnus on sisemine võimekus luua ja rakendada uuendusi pidevalt ning kasvava mõjuga.”

Lahenduse prototüüp ootab kasutajaid proovima ja katsetama. Selle sihtrühm on algteadmistega katsetav, juhitud protsessiga uuendaja või juba strateegiline uuendav ettevõte.

Ettevõttele koosneb tööriista kasutamine kolmest etapist:

  • enesehindamine ja positsioneerimine. Seda saab teha siit (Excel). Küsimustele vastates selgub, mitmendal uuenduslikkuse tasemel ettevõte on.
  • arenguhüppe suuna valimine (ehk mida peab muutma)
  • teenuste, oskuste ning ressursside valik arenguhüppe saavutamiseks (ehk kuidas muuta). NB. Need lisanduvad tulevikus, sest teenuste sisu loomine algab innovatsioonitrepi avalikustamise järel.

Sellise lahenduse vajadus tekkis sellest, et Eesti innovatsiooni ökosüsteemis on palju osapooli – ülikoolidest poliitikakujundajate ja ettevõtteni. Neil kõigil on erinev arusaam, kuidas üks ettevõte innovaatiliseks firmaks areneb.

Tööriista loojate eesmärk oli need erinevad nägemused kokku koguda ja kaardistada ning moodustada tervikpilt. Seeläbi väheneb infomüra ja dubleerimine ning paraneb arengu süsteemne suunamine.

Ehkki enam kui pooled Eesti ettevõtetest peavad end uuenduslikuks, siis ainult iga kümnes tegeleb selgelt eristuva toote või teenuse loomisega ja kõrge lisandväärtusega on vaid kümnendik Eesti ekspordist. Lisaks eeldavad tihenev konkurents ja trendid uusi ning julgemaid lahendusi.

Uuenduslikest ettevõtetest sõltub nii riigi kui kodaniku heaolu, sest Eesti maksulaekumistest 80% on seotud palkadega. Palgakasvu eeldus on aga ettevõtete lisandväärtuse ja tootlikkuse kasv, mida omakorda veab innovatsioon. Üksnes kasvava tootlikkusega ettevõtted suudavad oma töötajate palka ja omanike tulusid kasvatada.

Tööriista loomise idee kasvas välja valitsust nõustava teadus-arendusnõukogu TAN tööst. Innovatsioonitrepi loonud meeskonnas lõi kaasa 17 eksperti – nii ettevõtjad, disaini-innovatsioonieksperdid, majandus-kommunikatsiooniministeeriumi, EASi ja Kredexi ühendasutuse kui ülikoolide esindajad.

Vaata lisaks:

Innovatsioonitrepi esitlus (pdf).

Innovatsioonitrepi lühiesitlus ettevõtetele (pdf).

Lisainfot innovatsioonitrepi kohta annab Tööandjate Keskliidu analüütik-nõunik Raul Aron (elektronposti aadress raul.aron@employers.ee ja telefon +372 5647 5111).

Käesoleva innovatsioonitrepi edasiarendus ja avalik kasutamine peab olema kooskõlastatud töögrupi juhi Ivo Suursooga.

Avalikes ettekannetes Innovatsioonitreppi näitena kasutamisel peab viitama: „Eesti Tööandjate Keskliidu algatusel kokku kutsutud töögrupi ühisloominguna valminud Innovatsioonitrepp 2022“.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields