Avaleht

Innovatsiooni käivituskoda

Eesti ettevõtete tootlikkus on viimastel aastatel kasvanud palgast ja teistest sisendhindadest oluliselt aeglasemalt. Konkurentsivõime säilitamine ja selle kasvatamine eeldab struktuurset muutust nii majanduses kui ka ühiskonnas tervikuna.

Innovatsioon ja sellesse panustamine on tuleviku vaatest parim konkurentsivõime tagamise ja tõstmise vahend ka neile riikidele ja ettevõtetele, kelle konkurentsivõime on hetkel igati korralik.

Eesti Tööandjate Keskliit on käivitanud innovatsiooni töörühma ehk Innovatsiooni Käivituskoja (TIKK). Innovatsiooni Käivituskoja tegevuste eesmärk on käivitada innovatsiooniimpulss, et Eesti ettevõtete kasumlikkus ja konkurentsivõime taas tõusma panna. Oleme andnud oma sisendi teadus, arendus ja innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavasse aastateks 2021-2035 (TAIE), Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ja rakendusuuringute programmi loomisse. Koostöös Statistikaametiga oleme lihtsustanud teadus- ja arendustegevuse küsimustikku ettevõtjatele ning pidanud arvukalt kohtumisi innovatsiooni valdkonna asjatundjatega. Meie esindajad on nimetatud valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes nõustavasse Teadus- ja Arendusnõukokku (TAN) ja Eesti majanduse pikaajalise tulevikuvaate küsimustega tegelevasse MKM-i Innovatsioonipoliitika komisjoni (IPK).

Neli korda aastas anname välja Tööandjate Innovatsiooni Infokirja. Vaata täpsemalt SIIT!

Prioriteedid ja põhimõtted, millest lähtume:

  • Erasektor on innovatsiooni eestvedaja
  • Ühine lisaraha kaasamine Euroopa Liidu fondidest
  • Era- ja avaliku sektori jagatud pingutus innovatsiooni rakendamisel
  • Teaduse, arenduse ja innovatsiooniga seotud inimressursi kasvatamine
  • Avaliku ja erasektori selge arusaam ning koostöö majanduse kolme pöörde – innovatsiooni-, digi- ja rohepöörde – elluviimisest
  • Innovatsiooni teenuskeskuse/agentuuri ellukutsumine 
  • Teaduse, arenduse ja innovatsiooni mõõdikute korrastamine
  • Rakendusuuringute Keskuse töökorralduse ja fookuse määratlemine
  • Riigi investeeringute fookuse oluline suunamine teadusele, arendusele ja innovatsioonile

Soovid kaasa rääkida ning panustada innovatsiooni käivituskoja töörühmas? Anna oma soovist teada meie töörühma koordinaatorile!

Eesti Tööandjate Keskliidu innovatsiooninõunik Kati Rostfeldt

Kati tegeleb Eesti ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase võimekuse koordineerimise ja edendamisega. Tema vastutusalasse kuulub innovatsiooni ökosüsteemi raamistiku “Innovatsioonitrepp” tootejuhtimine, TAI valdkonna poliitikakujundamiseks vajalike materjalide ettevalmistamine ja kooskõlastamine ning Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoja ja uuendusmahukate ettevõtete „2% klubi“ töö korraldamine. Varasemalt on Kati töötanud Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu tegevjuhina ja arendusnõunikuna ning juhtinud meditsiinivaldkonna iduettevõtet. Ta omandas 2021. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrikraadi ja täiendas end 2022. aastal Swedish Institute Management Programme õppekaval fookusega jätkusuutlikel äristrateegiatel ning vastutustundlikul juhtimisel.

Kati Rostfeldt

Innovatsiooninõunik

+372 517 7473

kati.rostfeldt@employers.ee

Teekaart teadus-, arendus- ja innovatsioonirahani

Teaduse-, arenduse- ja innovatsiooniga seotud toetusmeetmeid pakuvad nii EAS-i ja KredEx-i ühendasutus, Keskkonnainvesteeringute Keskus kui Eesti Teadusagentuur. Samuti pakuvad toetusmeetmeid nii Euroopa Komisjon kui mitmed teised rahvusvahelised organisatsioonid.

Hetkel avatud või peagi avatavatest toetustest saate detailse ülevaate rahastajate veebilehtedelt ja jooksvalt edastame meetmete infot ka töörühma meililistis:

Eesti Teadusagentuuri (ETAG) toetused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetused

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetused

KREDEXi toetused

DIGITAL SME teotused

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields