Avaleht

Rahvusvaheline suhtlus

Rahvusvahelisel tasemel esindame nii Tööandjate Keskliidu liikmete kui laiemalt kogu Eesti ettevõtlussektori huve Euroopa tööandjate keskorganisatsioonis BusinessEurope, rahvusvahelises tööandjate katusorganisatsioonis IOE ja OECD juures tegutsevas ettevõtjate esinduskogus BIAC. Lisaks on Tööandjate Keskliit Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige.

Juhtiva Euroopa ettevõtlusorganisatsioonina ühendab BusinessEurope 40 tööandjate organisatsiooni kaudu enam kui 20 miljonit ettevõtet 35 Euroopa riigist. 

BusinessEurope räägib suurte, keskmise ja väikese suurusega ettevõtete esindusorganisatsioonina aktiivselt kaasa Euroopa tasandi poliitikate kujundamisel, et tagada ettevõtjate huvidega arvestamine ning aidata kaasa Euroopa konkurentsivõime kasvatamisele. BusinessEurope on Euroopa Komisjoni ja Euroopa ametiühingute keskorganisatsiooni ETUC-i läbirääkimispartner.

IOE (International Organisation of Employers)on rahvusvaheline tööandjate katusorganisatsioon, mis esindab ettevõtjate huvisid globaalsel tasemel, sh suhtluses rahvusvahelise tööorganisatsiooniga ILO. IOE-sse kuulub 146 tööandjate organisatsiooni 139 riigist üle kogu maailma.

Eesti Tööandjate Keskliit on tööandjate hääleks ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees (EESC), mis on majandus- ja sotsiaalvaldkonna küsimustes nõuandvaks organiks Euroopa Liidu nõukogule, Euroopa Komisjonile ja Euroopa Parlamendile. Meie esindaja Majandus- ja Sotsiaalkomitees on välissuhete nõunik Kristi Sõber.

BIAC (Business Advisory Committee to the OECD) on ettevõtjate hääletoruks Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juures. Eesti Tööandjate Keskliit on BIAC-i liikmesliit alates 2010. aastast, mil Eestist sai kõrgelt arenenud avatud turumajandusega demokraatlikke riike ühendava OECD liige.

Rahvusvahelisel tasandil on meie eesmärgiks panustada poliitikakujundamistesse, mis on tõenduspõhised ning arvestaksid ettevõtjate huvidega. Oma seisukohtade kujundamisel konsulteerime oma liikmetega. Lisaks korraldame keskliidu liikmetele õppereise teistesse riikidesse ning korraldame omaltpoolt parimate praktikate jagamiseks teiste riikide kogemusi tutvustavaid seminare ja koolitusi.

Meie esindajad rahvusvahelisel tasemel

BusinessEurope liikmesorganisatsioonide Presidentide Nõukogu 

Council of Presidents of BusinessEurope 

Kai Realo

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees
Eesti Kaupmeeste Liit
Ragn-Sells AS 

kai.realo@ragnsells.com

BusinessEurope’i liikmesorganisatsioonide tegevjuhtide nõukogu

Executive Committee of BusinessEurope

Arto Aas juhib Eesti Tööandjate Keskliidu meeskonda alates 2019. aasta maist. Ta esindab keskliidu liikmete huve erinevates organisatsioonides ja teeb selgitustööd seadusloome ning ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Arto Aas on ettevõtjate esindaja Haigekassa nõukogus ja Eesti Töötukassa nõukogus (2022. aastal nõukogu esimees). Samuti osaleb ta OSKA koordinatsioonikogus ning kuulub BusinessEurope ja Business@OECD tegevjuhtide võrgustikku. Varasemalt on Arto Aas kuulnud kolme Riigikogu koosseisu ja töötanud riigihalduse ministrina. Tal on magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist ning Executive Coachingu diplom. Vabal ajal meeldib talle proovida erinevaid spordialasid, nautida kinokunsti ja veeta aega perega.

Arto Aas

Tegevjuht

+372 699 9301

arto.aas@employers.ee

Eesti Tööandjate Keskliidu alaline esindaja BusinessEurope’s 

Permanent Delegate in BusinessEurope

Kristi vastutab Tööandjate Keskliidus välissuhete eest. Tema ülesanne on vahendada olulist informatsiooni Euroopast ja mujalt maailmas. Seda nii BusinessEurope’i, Business at OECD ja rahvusvahelise tööandjate organisatsiooni IOE kui muu Euroopa seadusandluse kohta. Ta on Europa Liidu teemadega olnud seotud juba 15 aastat, töötades Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ja viimased viis aastat Brüsselis tehes koostööd erinevate Euroopa Liidu institutsioonide ja saatkondadega. Vabal ajal meeldib talle palju reisida, veeta aega oma perega ja teha sporti.

Kristi Sõber

Välissuhete nõunik

+372 5858 3099

kristi.sober@employers.ee

Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja BusinessEurope’i transpordi töörühmas

Transport Working Group of BusinessEurope

Tarvi Viks

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni reisijateveo ekspert

Narva mnt 91, 10127 Tallinn
+372 606 2047
tarvi@eraa.ee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

European Economic and Social Committee

Kristi vastutab Tööandjate Keskliidus välissuhete eest. Tema ülesanne on vahendada olulist informatsiooni Euroopast ja mujalt maailmas. Seda nii BusinessEurope’i, Business at OECD ja rahvusvahelise tööandjate organisatsiooni IOE kui muu Euroopa seadusandluse kohta. Ta on Europa Liidu teemadega olnud seotud juba 15 aastat, töötades Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ja viimased viis aastat Brüsselis tehes koostööd erinevate Euroopa Liidu institutsioonide ja saatkondadega. Vabal ajal meeldib talle palju reisida, veeta aega oma perega ja teha sporti.

Kristi Sõber

Välissuhete nõunik

+372 5858 3099

kristi.sober@employers.ee

Tööandjate grupi liige. Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooni (SOC) liige. Tööstuse Muutuste Nõuandekomisjoni (CCMI) liige. Majandus- ja Rahaliidu, Majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni (ECO) liige. Transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsiooni (TEN) liige

Asendusliige

Maarika Honkonen

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Kristi vastutab Tööandjate Keskliidus välissuhete eest. Tema ülesanne on vahendada olulist informatsiooni Euroopast ja mujalt maailmas. Seda nii BusinessEurope’i, Business at OECD ja rahvusvahelise tööandjate organisatsiooni IOE kui muu Euroopa seadusandluse kohta. Ta on Europa Liidu teemadega olnud seotud juba 15 aastat, töötades Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ja viimased viis aastat Brüsselis tehes koostööd erinevate Euroopa Liidu institutsioonide ja saatkondadega. Vabal ajal meeldib talle palju reisida, veeta aega oma perega ja teha sporti.

Kristi Sõber

Välissuhete nõunik

+372 5858 3099

kristi.sober@employers.ee

Asendusliige 

prof Raul Eamets

Tartu Ülikool
Lossi 36-128, 51003 Tartu
raul.eamets@ut.ee

Euroopa Täiend- ja Kutsehariduse Edendamise Keskus (CEDEFOP) 

European Centre for the Development of Vocational Training

Asendusliige

Pille Meier

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Projektijuht
Telliskivi 60/1, Tallinn 10412

Pille.meier@empl.ee
+372 5093056

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

European Agency for Safety and Health at Work

Marju Peärnberg

ABB AS keskkonna- ja tööohutusspetsialist
Aruküla tee 59, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa, Estonia

+372 680 1715
+372 5680 1715
marju.pearenberg@ee.abb.com

Asendusliige

Piia tegeleb Tööandjate Keskliidu ja selle juhtorganite juriidilise nõustamisega ja osaleb keskliidu liikmeid puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamises. Piia koordineerib Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu ja tervise töörühmade tööd. Ta on Tööandjate Keskliidu esindajana Eesti Standardikeskuse juhatuse liige, Euroopa Liidu Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomitee liige, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuris ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Nõuandekomitees asendusliige. Varasemalt on Piia töötanud Justiitsministeeriumis rahvusvahelise õiguse osakonnas ning pikka aega infrastruktuuri majandamise ja transpordiga tegelevas suurettevõttes peajuristina. Piia on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Vabal ajal meeldib talle igasugune liikumine (joogast poksini), uurida meditsiinikirjandust ning vaadata motosporti.

Piia Zimmermann

Õigusnõunik

+372 699 9306

piia.zimmermann@employers.ee

Euroopa Sotsiaalfondi komitee 

European Social Fund

Kristi vastutab Tööandjate Keskliidus välissuhete eest. Tema ülesanne on vahendada olulist informatsiooni Euroopast ja mujalt maailmas. Seda nii BusinessEurope’i, Business at OECD ja rahvusvahelise tööandjate organisatsiooni IOE kui muu Euroopa seadusandluse kohta. Ta on Europa Liidu teemadega olnud seotud juba 15 aastat, töötades Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ja viimased viis aastat Brüsselis tehes koostööd erinevate Euroopa Liidu institutsioonide ja saatkondadega. Vabal ajal meeldib talle palju reisida, veeta aega oma perega ja teha sporti.

Kristi Sõber

Välissuhete nõunik

+372 5858 3099

kristi.sober@employers.ee

Asendusliige

Anneli Entson

Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik
Kiriku 6, 10130 Tallinn

+372 699 9303
anneli@employers.ee

Tööohutuse ja Töötervishoiu Nõuandekomitee

Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work

Marju Peärnberg

ABB AS keskkonna- ja tööohutusspetsialist
Aruküla tee 59, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa, Estonia

+372 680 1715
+372 5680 1715
marju.pearnberg@ee.abb.com

Asendusliige

Piia tegeleb Tööandjate Keskliidu ja selle juhtorganite juriidilise nõustamisega ja osaleb keskliidu liikmeid puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamises. Piia koordineerib Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu ja tervise töörühmade tööd. Ta on Tööandjate Keskliidu esindajana Eesti Standardikeskuse juhatuse liige, Euroopa Liidu Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomitee liige, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuris ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Nõuandekomitees asendusliige. Varasemalt on Piia töötanud Justiitsministeeriumis rahvusvahelise õiguse osakonnas ning pikka aega infrastruktuuri majandamise ja transpordiga tegelevas suurettevõttes peajuristina. Piia on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Vabal ajal meeldib talle igasugune liikumine (joogast poksini), uurida meditsiinikirjandust ning vaadata motosporti.

Piia Zimmermann

Õigusnõunik

+372 699 9306

piia.zimmermann@employers.ee

Euroopa Kutsehariduse nõukoda

Advisory Committee for Vocational Training, ACVT

Arto Aas juhib Eesti Tööandjate Keskliidu meeskonda alates 2019. aasta maist. Ta esindab keskliidu liikmete huve erinevates organisatsioonides ja teeb selgitustööd seadusloome ning ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Arto Aas on ettevõtjate esindaja Haigekassa nõukogus ja Eesti Töötukassa nõukogus (2022. aastal nõukogu esimees). Samuti osaleb ta OSKA koordinatsioonikogus ning kuulub BusinessEurope ja Business@OECD tegevjuhtide võrgustikku. Varasemalt on Arto Aas kuulnud kolme Riigikogu koosseisu ja töötanud riigihalduse ministrina. Tal on magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist ning Executive Coachingu diplom. Vabal ajal meeldib talle proovida erinevaid spordialasid, nautida kinokunsti ja veeta aega perega.

Arto Aas

Tegevjuht

+372 699 9301

arto.aas@employers.ee

Piia tegeleb Tööandjate Keskliidu ja selle juhtorganite juriidilise nõustamisega ja osaleb keskliidu liikmeid puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamises. Piia koordineerib Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu ja tervise töörühmade tööd. Ta on Tööandjate Keskliidu esindajana Eesti Standardikeskuse juhatuse liige, Euroopa Liidu Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomitee liige, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuris ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Nõuandekomitees asendusliige. Varasemalt on Piia töötanud Justiitsministeeriumis rahvusvahelise õiguse osakonnas ning pikka aega infrastruktuuri majandamise ja transpordiga tegelevas suurettevõttes peajuristina. Piia on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Vabal ajal meeldib talle igasugune liikumine (joogast poksini), uurida meditsiinikirjandust ning vaadata motosporti.

Piia Zimmermann

Õigusnõunik

+372 699 9306

piia.zimmermann@employers.ee

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise nõuandekomitee

Advisory Committee for the Coordination of Social Security Systems

Katrin Truve

Kesko Senukai AS
Juriidiline nõustaja
Pärnu mnt 102c
11312 Tallinn, Estonia
Katrin.truve@keskosenukai.ee 
+372 566 87086 

Asendusliige

VAKANTNE

Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomitee

Advisory Committee on Free Movement of Workers

Piia tegeleb Tööandjate Keskliidu ja selle juhtorganite juriidilise nõustamisega ja osaleb keskliidu liikmeid puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamises. Piia koordineerib Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu ja tervise töörühmade tööd. Ta on Tööandjate Keskliidu esindajana Eesti Standardikeskuse juhatuse liige, Euroopa Liidu Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomitee liige, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuris ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Nõuandekomitees asendusliige. Varasemalt on Piia töötanud Justiitsministeeriumis rahvusvahelise õiguse osakonnas ning pikka aega infrastruktuuri majandamise ja transpordiga tegelevas suurettevõttes peajuristina. Piia on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Vabal ajal meeldib talle igasugune liikumine (joogast poksini), uurida meditsiinikirjandust ning vaadata motosporti.

Piia Zimmermann

Õigusnõunik

+372 699 9306

piia.zimmermann@employers.ee

Katrin Truve

Kesko Senukai AS
Juriidiline nõustaja
Pärnu mnt 102c
11312 Tallinn, Estonia

Katrin.truve@keskosenukai.ee 
+372 566 87086 

Asendusliige

Mare Hiiesalu

Riigimetsa Majandamise Keskuse peajurist
Toompuiestee 24, 10149 Tallinn

+372 676 7811
+372 501 0811
mare.hiiesalul@rmk.ee

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO Eesti nõukogu

Estonian Council of International Labour Organization (ILO)

Kristi vastutab Tööandjate Keskliidus välissuhete eest. Tema ülesanne on vahendada olulist informatsiooni Euroopast ja mujalt maailmas. Seda nii BusinessEurope’i, Business at OECD ja rahvusvahelise tööandjate organisatsiooni IOE kui muu Euroopa seadusandluse kohta. Ta on Europa Liidu teemadega olnud seotud juba 15 aastat, töötades Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ja viimased viis aastat Brüsselis tehes koostööd erinevate Euroopa Liidu institutsioonide ja saatkondadega. Vabal ajal meeldib talle palju reisida, veeta aega oma perega ja teha sporti.

Kristi Sõber

Välissuhete nõunik

+372 5858 3099

kristi.sober@employers.ee

Vahur Ausmees

Eesti Laevaomanike Liidu esindaja (AS Tallink Grupp personali- ja arendusdirektor)
+372 640 9850
vahur.ausmees@tallink.ee

Eesti välisesindajad välisriikides

Eesti saatkonnad ja konsulaadid (link: http://vm.ee/et/riigid/eesti-saatkonnad)
 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields