Avaleht

Keskkond ja vastutustundlik ettevõtlus

Fookusteemad

  1. Kestlikumatele ärimudelitele ja ringmajandusele ülemineku toetamine.
  2. Kliimapoliitika fookuses peab olema konkurentsivõime tõstmine. Ilma konkurentsivõimeliste ettevõteteta pole võimalik inimeste heaolu kahjustamata kliimaeesmärke saavutada. Seetõttu on määrava tähtsusega, et vastavate poliitikate ja algatuste kujundamisel võetakse arvesse regulatsioone neis riikides ja regioonides, millega Eesti ettevõtted rahvusvahelisel tasandil konkureerivad.
  3. Kliimaeesmärkide saavutamine eeldab mõistlikku üleminekuperioodi. Vaid nii saame anda Eesti ettevõtetele võimaluse oma äristrateegiad ümber kujundada, arvestades nii muutunud keskkonda kui rahvusvahelist konkurentsi. Muutuste elluviimiseks peavad riigid nii sisuliselt kui rahaliselt panustama, et tagada usaldusväärne, ennustatav ning ettevõtjasõbralik majanduskeskkond, mis omakorda toetab erasektori pikaajalisi investeeringuid.
  4. Euroopa roheleppe edukaks rakendamiseks tuleb valdkonna poliitikad viia kooskõlla uuendatud riiklikukliimakavaga REKK2030 (vaatega 2050). Esmajoones tuleb muutunud keskkonnas fokusseerida hariduse ja innovatsiooni valdkondadele, et tööjõuturule tuleksid vajalike teadmiste, oskuste ja kogemustega inimesed.
  5. Tööandjaile kõige aktuaalsema info jagamine parimate praktikate, rahastusvõimaluste jm kohta.

Säästlikest ärimudelitest ja tehnoloogiast, loodusvarade võimalikult ulatuslikust ja efektiivsest väärindamisest, taastuvenergeetikast ja taaskasutustehnoloogiatest peab saama Eesti ettevõtete konkurentsieelis.

Soovid kaasa rääkida ning panustada keskkonna, energeetika ja säästva ettevõtluse töörühmas? Anna oma soovist teada meie töörühma koordinaatorile!

Eesti Tööandjate Keskliidu innovatsiooninõunik Kati Rostfeldt

Kati tegeleb Eesti ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase võimekuse koordineerimise ja edendamisega. Tema vastutusalasse kuulub innovatsiooni ökosüsteemi raamistiku “Innovatsioonitrepp” tootejuhtimine, TAI valdkonna poliitikakujundamiseks vajalike materjalide ettevalmistamine ja kooskõlastamine ning Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoja ja uuendusmahukate ettevõtete „2% klubi“ töö korraldamine. Varasemalt on Kati töötanud Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu tegevjuhina ja arendusnõunikuna ning juhtinud meditsiinivaldkonna iduettevõtet. Ta omandas 2021. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrikraadi ja täiendas end 2022. aastal Swedish Institute Management Programme õppekaval fookusega jätkusuutlikel äristrateegiatel ning vastutustundlikul juhtimisel.

Kati Rostfeldt

Innovatsiooninõunik

+372 517 7473

kati.rostfeldt@employers.ee

Rahastusvõimalused üleminekuks rohe- ja ringmajandusele, energia- ja ressursisäästlikkusele

Teaduse-, arenduse- ja innovatsiooniga seotud toetusmeetmeid pakuvad nii EAS-i ja KredEx-i ühendasutus, Keskkonnainvesteeringute Keskus kui Eesti Teadusagentuur. Samuti pakuvad toetusmeetmeid nii Euroopa Komisjon kui mitmed teised rahvusvahelised organisatsioonid.

Hetkel avatud või peagi avatavatest toetustest saate detailse ülevaate rahastajate veebilehtedelt ja jooksvalt edastame meetmete infot ka töörühma meililistis:

Eesti Teadusagentuuri (ETAG) toetused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetused

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetused

KREDEXi toetused

DIGITAL SME teotused

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields