Avaleht

Eesti innovatsiooni edulugu sai tagasilöögi

Foto: Johannes Plenia/Unsplash.

Seni jõuliselt ülejäänud Euroopale innovatsioonis järele liikunud Eesti tegi eelmisel aastal innovatsiooni alal ELis suurima languse, selgub värskest Euroopa Komisjoni koostatud uuringust Euroopa innovatsiooni tulemustabel (European Innovation Scoreboard).

“Eestit hinnatakse EIS-is kui keskmise innovatsioonivõimega riiki. Kuigi meie tulemus 98,6% EL-i keskmisest on julgustav ja ületab paljude sarnaste riikide saavutusi, näitab see siiski vajadust intensiivistada jõupingutusi, et olla tõeliselt innovaatiliste riikide hulgas,” kommenteerib Eesti Tööandjate keskliidu innovatsiooninõunik Kati Rostfeldt. Vaatamata meie senistele saavutustele, oli 2022-2023 võrdluses Eesti innovatsioonikeskkond Euroopas suurima tagasilangusega ning seda eelkõige toote- ja protsessiinnovatsiooni ning ettevõtete teadus- ja arendusalase koostöö näitajates.

“Keskkonnaalased väljakutsed on need, millele Eesti peaks rohkem tähelepanu pöörama, sest täna on meie tase 23.3% EL keskmisest. Siin oleks vajalik suurendada riigi toetust ettevõtete teadus- ja arendustegevusele ja keskenduda keskkonnaga seotud tehnoloogiate arendamisele,”selgitas Rostfelt. Ekspordis tuleb leida võimalusi suuremaks kasvuks, eriti kõrgtehnoloogilistes sektorites.

Innovatsioon vajab pidevat tähelepanu

Kuigi Eestil on juba saavutatud palju, on innovatsioonikeskkonna kujundamises pidevalt arenguruumi, rõhutab Rostfeldt. Seetõttu peaksid EIS-i tulemused peaksid olema stiimuliks, mitte ainult mõõdupuuks, ja Eesti peaks pidevalt otsima viise oma innovatsioonikeskkonna parandamiseks.

Tööandjate innovatsiooni käivituskoda on omalt poolt loonud innovatsiooni süsteemsemaks muutmiseks innotrepi juhtimismudeli, mis aitab ettevõtetel arendustegevusi strateegilisemalt planeerida. Innotrepi mudel on kättesaadav veebilehel innotrepp.ee, 2023. aasta lõpuks on valmimas mudeli edasiarendus ning ettevõtetel avaneb võimalus teha innovatsioonivõimekuse digitaalne audit ja osa saada erinevatest tugiteenustest.

EIS (European Innovation Scoreboard) on Euroopa innovatsioonikeskkonna peegeldaja. See põhjalik mõõdik annab ülevaate liikmesriikide innovatsioonipotentsiaalist, hinnates erinevaid kriteeriume, alates teadus- ja arendustegevuse investeeringutest kuni patenditaotlusteni. EIS põhineb 32 näitajal ning avaldab iga riigi tugevusi ja nõrkusi, võimaldades seeläbi kujundada tulevikku suunatud innovatsioonipoliitikat.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields