Avaleht

Visioon: Maksuameti tulemuslikkuse mõõdikuks ettevõtjate käekäik

Maksu- ja Tolliamet peab ameti peadirektori Marek Helmi visiooni kohaselt tegema senisest olulisest ettevõtjatega koostööd majanduskeskkonna arendamisel ning pideva jõulise kehtestamise asemel ettevõtete tegevust toetama.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul on maksuameti näoga ettevõtja poole pööramine õige samm. “Väga positiivne on näha, et riigiametis mõeldakse sellele, kuidas regulatsioone ja bürokraatiat vähendada. Kui Maksu- ja Tolliamet tahab teha maksude maksmise võimalikult lihtsaks ja ettevõtjate igapäevatööd võimalikult vähe segavaks, siis saame vaid kiita, see on õige suund. Samas peab aga maksude mitte maksmine olema võimalikult keeruline ja maksude kogumine peab olema jätkuvalt üks maksuameti põhiülesandeid. Vaid nii on võimalik tagada aus konkurents,” ütles Tamsar.

 

Maksu- ja Tolliameti peadirektori Marek Helmi visiooni ameti arengusuundadest

Neli aastat tagasi võtsime eesmärgi koguda maksutulud paremini kokku ja võidelda varimajandusega. Maksud on viimasel kolmel aastal laekunud üle ootuste, varimajanduse osakaal on taandumas ning MTA usaldusväärsus püsib kõrge.

Tulemusteni aitasid jõulised sammud, mille edusse avalikkuses pigem esialgu ei usutud. Piirikütuse tõhusam kontroll, tehinguandmete esitamine ja töötamise register tekitasid resonantsi avalikkuses ja ettevõtjates, aga tulemusi häbenema ei pea. Autode kasutusotstarbe kontrolli puhul saime siiski ka vajaliku õppetunni.

Olen veendunud, et ettevõtjate panus tehinguandmete esitamise ja töötamise registri õnnestumisse oli tohutu. Käivitunud IT-lahendused ja uus info aitab meil kiiremini reageerida seal, kus kontroll on vajalik. 

Nüüd, kus vajalikud tööriistad on ettevõtjate abiga olemas, on aeg põhimõtteliseks muutuseks maksu- ja tolliameti tegevuses. Pideva jõulise kehtestamise asemel peame suutma oma pädevuse piires toetada ettevõtete tegevust ja arengut. Tajun, et avalikus sektoris on ettevõtete toetamisest palju juttu, kuid reaalseid tegevusi ja muutusi on vähem. Ja oluline osa sellest kriitikast käib ka meie kohta. Aeg on suunata oma pingutused muule kui pelgalt maksutulude kokkukogumisele, sest ideaalis ei olegi see maksuhalduri esmane ülesanne. Aeg on küps, sest maksukultuur on uute süsteemide abiga jõudsalt paranenud.

Muutus saab olema suur, sest meie seadusejärgne ülesanne on järele valvata, kontrollida ja teha menetlusi. Juristidest kolleegid ütlevad, et uue mõtteviisi seaduse raamidesse sobitamiseks tuleb ameti tööd 13 aastat määranud maksukorralduse seadus põhjalikult ümber teha.

 

Olulisteks mõõdikuteks ettevõtete käekäik

Ettevõtlusega mitteseotud inimene ei vajagi maksu- ja tolliametit rohkem kui ühel või kahel korral aastas, kui sedagi. Teenused toimivad ja teeme neid järgemööda aina mugavamaks. Maksu- ja tolliameti uus eesmärk peab olema mõõdetud eeskätt ettevõtluse toetamise kaudu. Maksude laekumine on juba selle positiivne tagajärg. Meie töötajad peavad paremini aru saama ettevõtlusest ja ettevõtjate ootustest ja hindama oma tegevuste mõju ettevõtte käekäigu järgi.

Viimased maksukeskkonna arendused ja kaasnenud maksukultuuri paranemine lubavad oma tegevused radikaalsemalt läbi mõelda. Meie sihiks ei ole lihtsalt teenindusasutus, vaid palju enamat. Ameti töö ümbermõtestamise positiivne mõju peab jõudma iga maksumaksjani, sest nende panusega arendame riiki. 

Mu kolleegid on jõudnud juba murelikult küsida, kas me tõesti enam kontrollima ei hakka? Ettevõtluse tumedam pool ei kao ja maksuhaldur jääb sellega alati tegelema. Tõsiste maksukuritegude ja rikkumiste avastamiseks lisame sinna töölõiku hoopis ressurssi juurde. Kontroll ei peaks aga olema meie peamine eesmärk, mille kaudu kõigile oma tegevustele sisu anda. MTA iga töötaja tegevus peab toetama ettevõtte tegevust ja arengut. Ka nende kolleegide tegevus, kes kontrollivad. 

Oleme juba alustanud e-MTA loomisega. Tajume, et see on kogu avaliku halduse jaoks kümnendi muutus. Uut e-maksuametit/e-tolli arendades tahame viia kontaktide arvu meiega nii väikseks, kui võimalik ja pakkuda ettevõtjaile ajakohast ülevaadet majanduses toimuvast. Piltlikult – ükskõik kui viisakas toonis sõnastada maksuhalduri kirjalik pöördumine, on see ainult pool rehkendusest. Olgem ausad – meie kirja ei oota keegi, ükskõik, kui ilusti see on sõnastatud. Tegelikult peame töötama selles suunas, et kirjasaatmise vajadus kaoks. Soovime anda kindluse, et oleme maksustamise ja tolli küsimustes esmane abimees. Meie uute rakendustega peab maksukohustuse täitmine olema võimalikult lihtne ja minimaalse kuluga. Võrdsetele konkurentsitingimustele aitame kaasa  uute loodavate e-lahendustega.

 

MTA tegutsemine eeldab mandaati ettevõtluselt

Ettevõtluse toetamine on palju enamat, kui lihtsalt hea teenindus ja mugavad süsteemid. Näiteks peame koostöös konkreetse majandussektoriga ettevõtlust takistavast tegelikust probleemist aru saama ning otsima üles ja kaotama ebamõistlikud piirangud.

Peame endalt küsima, kuidas ennetada olukordi, kus laitmatu maksukäitumisega ettevõttel tekib ajutiselt maksude tasumisel probleem ja ta satub maksuvõlglaste nimekirja ainuüksi seetõttu, et meie masinad täidavad seadust ja seda ülima täpsusega?

Ja kuidas viia kontroll läbi nii, et sellel oleks ettevõtja edasisele tegevusele positiivne mõju? Kas see on üldse võimalik – ma arvan, et on. Ausast konkurentsikeskkonnast huvitatud ettevõtjad pole kunagi olnud kontrollitegevuse vastu. Hea näide on õliühingu ja kasutatud autode sektori viimaste aastate tugev toetus. Neid näiteid on tegelikult veel. Oleme saavutanud edu siis, kui sellel on ettevõtjate toetus ja kontrollisüsteemi on oluliselt muudetud. Just ettevõtja abiga saame selgeks teha, millisel kontrollil on oodatav mõju.

Peame tegutsema senisest rohkem ka avaliku, otse öeldes ettevõtluse mandaadi alusel. Kui mingi nähtus või käitumine kahjustab ettevõtluskeskkonda, siis seda peavad võrdselt tajuma nii ettevõtja kui maksuhaldur. OÜ-tamine on värskeim näide, kus ajakirjanduse vahendusel on taunimine olnud lõpuks nähtav. Enam ei saa nii, et riik mõtleb ettevõtja eest, kas see või teine käitumine kahjustab ettevõtlust, aga ettevõtjad ise ei pea seda probleemiks. Ka tehinguandmete esitamise ja töötamise registri muudatusteks oli meil esialgne mandaat ettevõtjate esindajatelt olemas, kuid ettevõtjate toetust vähendas meie ebapiisav selgitustöö ja ülikiire tempo. Õppetunnid on saadud ja muudatuste mõju on nüüdseks kiitnud ka ettevõtjate esindajad.

Oma tegevuse ümberhäälestamine toetamisele ja arendamisele võtab kindlasti aega. Muutuseks vajame ka ise uusi ideid ja senisest paremini motiveeritud inimesi. Sisulisema teenuse pakkumiseks vaatame üle kõikide osakondade rollijaotuse, et ametnike tegevus toetaks neid, kelle teenindamiseks amet on loodud. 

Uute ideedega kaasa tulijatele peame maksma motiveerivat palka. Head avalikku teenust ei saa pakkuda kehvasti motiveeritud ametnikega. Raha selleks leiame oma praegusest eelarvest. Vähendame oma koosseisu, jättes ära tegevused, mis uuele eesmärgile kaasa ei aita. Meie inimeste arendamine erinevate õppimisvõimalustega on teiseks edu saavutamise eelduseks.

Minu meeskond on tõestanud, et suudab keerukaid muutusi ellu viia. Muutus, mille nüüd ette võtame, saab olema seni tehtust kõige keerulisem. Loodan siiski, et meiega tulevad kaasa need, kes näevad ennast osana uuest mõtteviisist ja on seda aastaid oodanud. 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields