Avaleht

Viru Keemia Grupp: koostöö ja avatud diskussioon on edu pandiks eesmärkide poole liikumisel

Hiljuti Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeks astunud Viru Keemia Grupp on Eesti suurim põlevkivi tootja nii Eestis kui maailmas. Ettevõte tegeleb põlevkivi töötlemise ahelas põlevkivi kaevandamisest suure puhtusastmega peenkemikaalide tootmiseni, pakkudes tööd 1600 inimesele.

Uurisime Viru Keemia Grupi juhatuse esimehelt Ahti Asmannilt, mis neile tänasel päeval muret ja rõõmu valmistab ning mida ootab ettevõte koostöölt Eesti Tööandjate Keskliiduga. 

Viru Keemia Grupile on südamelähedane teema Eesti tööstus. “Leiame, et tööstuspoliitika ja suurtööstused on jäetud riigi poolt majanduse arendamise plaanides piisava tähelepanuta. Samas on just tööstussektor suurim panustaja nii eksporti, lisandväärtuse loomisse kui ka teadus-arendustegevusse. Tööstussektor on olnud neto-panustaja ka Covid-19 kriisis ning kasutanud väga piiratud mahus riigi toetusmeetmeid,” ütles Asmann. 

Ühe suurema väljakutsena nähakse Euroopa Komisjoni poolt esitatud kliimaneutraalsuse eesmärgi toetamist. “Valitsuse toetav otsus baseerus analüüsil, mis peab kliimaneutraalsusele üleminekut võimalikuks, kuid viitab ka Eesti SKP -10% languse riskile. Euroopa Liidu erinevad rahastused, sh Õiglase Ülemineku mehhanismid annavad Eestile võimaluse, kuid võimaluste realiseerimiseks tuleb teha tarkasid valikuid,” lisas Asmann. 

Lisaks kliimaneutraalsusele ja tööstussektori käekäigule soovib Viru Keemia Grupp, et Eesti Tööandjate Keskliit adresseeriks ka küsimusi seoses riigi rolli suurenemisega majanduses, turumajandusliku konkurentsi hägustumisega, riigi toetusmeetmetel baseeruva majanduse osakaalu kasvuga, Eestisse tehtavate tootlike investeeringute väikse mahuga ja suurprojektide planeerimisseadusandluse nõrkustega.

“Koostöö haridusasutustega, uute töötajate leidmine, töötajate kalifikatsiooni tõstmine ning keskkonnaküsimused on teemad, kus Viru Keemia Grupi jaoks kõik täna toimib, kuid usume, et suudame ka nendes aruteludes lisandväärtust anda,” kinnitas Asmann. 

Ahti Asmann teab, et koostöö ja avatud diskussioon on edu pandiks eesmärkide poole liikumisel ning nende saavutamisel. Just see on põhjus, miks otsustati Eesti Tööandjate Keskliiduga liituda. “Ühistöös Tööandjate keskliiduga soovime poliitilise tasandi otsustajateni viia enda praktilisi kogemusi, teadmisi ning seisukohti. Rääkides kaasa riigi poolt tehtavates valikutes ning otsustes saame mõjutada meie endi inimeste, regiooni, tööstussektori ja riigi kestlikku heaolu,” ütles ta. 

 

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields