Avaleht

Valminud on koolitusmaterjalid töökohapoolsetele õpipoiste juhendajate

Õpipoisõppe edendamise projekti raames valmisid töökohapoolsetele juhendajatele koolitusmaterjalid.  Testisime koolitust grupi töömaailma spetsialistide peal ja saame materjalid nüüd kõigile kättesaadavaks teha.

Pilootkoolitusel osalejad hindasid koolitust kasulikuks ja leidsid, et koolitusmaterjalid on kindlasti vajalikud ja nende ülesehitus mõistlik.  Samas tehti piloteerimise käigus ka konkreetseid ettepanekuid tekstide parandamiseks, näiteks leiti, et kvalifikatsioonisüsteemi ja kutsestandardeid puudutavad osad on esitatud liialt keeruliste lausetega. 

Leiate 9 moodulist koosneva koolitusmaterjali Eesti Tööandjate Keskliidu veebist.  Esimesed 4 moodulit on abiks õpipoisiõppe planeerimisel ja annavad ülevaate, mis on töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe, milline on juhendaja roll õpipoisiõppes, kuidas õpipoisiõpet koostöös kutseõppeasutusega planeerida. Samuti selgitatakse kvalifikatsiooniraamistikku ja õpipoisiõppe dokumentatsiooni. Järgnevates moodulites õpetatakse praktiliste oskuste demonstreerimist, antakse ülevaade erinevatest koolitusmeetoditest, õpipoiste omandatud teadmiste hindamisest ja tagasisidestamisest.

Koolitusprogramm on koostatud aastatel 2015-2017 Erasmus+ projekti „Õpipoisiõppe arendamine: töökohapoolsete juhendajate koolitamine ja õpipoisiõppe populariseerimine“ raames. 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields