Avaleht

Valmimas on uuring töökohapõhise õppe maksumusest ja tasuvusest

Töökohapõhise õppe olulisus on Eestis viimase aastaga oluliselt kasvanud, seda tänu Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud tegevusele „Tööturuvajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“. Tegevuse üheks eesmärgiks on luua 2020. aastaks 7200 töökohapõhise õppe kohta, mis eeldab koolide, kuid ennekõike tööandjate valmisolekut õppevormi panustada.

Tartu Ülikooli 2016. aasta uuringus „Töökohapõhise õppe korraldusmudelite rakendamine kutsehariduses“  tuuakse välja, et tööandjad hindavad töökohapõhisest õppest tulenevaid kulusid võrreldes neile hüvitatavate kuludega üldiselt kõrgeks.

Tegeliku olukorra väljaselgitamiseks viiakse SA Innove eestvedamisel läbi uuring “Töökohapõhise õppe läbiviimise maksumus ja tasuvus“. Uuringu eesmärk on välja selgitada töökohapõhise õppe maksumus ettevõttele ning selgitada välja selle õppevormi rakendamisest tulenev kasu ettevõttele. Uuringu tulemusi hakatakse kasutama tööandjate informeerimisel ja kaasamisel töökohapõhisesse õppesse.

Uuringu käigus kaardistatakse ja arvutatakse välja töökohapõhise õppega seotud otsesed ja kaudsed kulud ettevõttes ning antakse ülevaade, milles seisneb töökohapõhise õppevormi tasuvus ja mis ajaperioodil see ilmneb. Uuringu sihtgruppi kuuluvad töökohapõhist  õpet läbi viivad ja läbi viinud ettevõtted ning asutused järgmistes õppekavarühmades: hulgi- ja jaekaubandus, mehaanika ja metallitöö, majutamine ja toitlustamine, elektroonika ja automaatika ning metsandus.

Uuringu viib läbi Poliitikauuringute Keskus Praxis. Uuringu lõppraport valmib 2017. aasta lõpuks ning tulemusi esitletakse 2018. aasta alguses toimuval tööandjatele suunatud konverentsil.

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields