Avaleht

Tööandjad: vaktsineerimine ja vaktsineerimispass peavad käima käsikäes

11. mail toimunud Tööandjate Keskliidu tervishoiu töörühma kohtumise külaliseks oli COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer. Ta andis ülevaate edasistest plaanidest, mis seotud vaktsineerimise korraldusega. Paraku ei saanud tööandjad vastust küsimusele, kas ja millal võetakse kasutusele vaktsineerimispass ning miks tuleb edastada sama infot erinevatele asutustele.

Arutelu käigus edastati Marek Seerile tööandjate peamised murekohad ja mõtted seoses vaktsineerimise korraldusega. Vaktsineerimise kõrval on tööandjate jaoks üks suurim murekoht üldise vaktsineerimisega seonduva kommunikatsiooni kvaliteet ning teemade hajutatus erinevate institutsioonide vahel.

  • Vaktsineerimispasside kasutuselevõtt siseriiklikult aitaks väga olulisel määral säästa Eesti majandust. Nii päästaksime hulgaliselt töökohti, ettevõtlusvaldkondi ning aitaksime raskest ajast läbi tulla nende sektoritel, kes on kriisis enim pihta saanud. Sellekohane info peaks olema ka vaktsineerimise töörühma juhil.
  • Töörühma eesmärgi saavutamine saada 70% Eesti elanikkonnast sügiseks vaktsineeritud, oleks oluliselt realistlikum, kui sellesse kaasatakse ka tööandjaid. Oleme korduvalt teada andnud, et oleme igati nõus riigile appi tulema nii majanduslikus kui ka korralduslikus plaanis.
  • Vaktsineerimisinfo ja nimekirjadega tegelevad erinevad asutused. Tööandjad on andnud omalt poolt nimekirjad inimestest, kes on valmis vaktsineerima erinevatele ministeeriumitele, Haigekassale, Riigikantselei strateegiabüroole. Mis saadud infost on edasi saanud, tööandjatel info puudub.
  • Täna on ebaselge, kuidas peaks liikuma informatsioon tööandjatele seoses töötaja vaktsineeritusega, kui tegemist on delikaatsete isikuandmetega. Läbi on mõtlemata, kuidas vältida topeltööd ja registreerimist (tööandjate juures versus otse läbi digiregistratuuri).
  • Endiselt on hägune elutähtsa toote/teenuse definitsioon – millised ettevõtted sinna kvalifitseeruvad ja millised mitte. Paljude organisatsioonide jaoks on täna nende nimekirjast väljajäämine ebaselge ja põhjendamatu.
  • Tööandjatele oleks suureks abiks hea ja kompaktse infomaterjali levitamise võimalus oma töötajate hulgas, et motiveerida inimesi vaktsineerima. Üldine info laiemates infokanalites on väga mahukas ning plaan töötajaid sinna lugema suunata ei ole efektiivne. Vajaka on mitmes keeles küsimus-vastus formaadis materjalidest, sealhulgas videoklippidest, mida tööandjad saaksid oma meeskondadele edastada.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields