Avaleht

Tööandjad tunnustavad uut ministrit

Eesti Tööandjate Keskliit tunnustab uut Töö- ja terviseministrit Riina Sikkutit selle eest, et Tööandjate ettepanekuid võeti kuulda ning soolise palgalõhe vähendamiseks mõeldud seaduseelnõu sihtgruppi kitsendati, jättes sellest erasektori välja. 

Soolise palgalõhega võitlemiseks on Sotsiaalministeerium koostanud seadusemuudatuse, mis jõustub paari aasta pärast ning annab tööinspektsioonile õiguse teha järelevalvet selle üle, kas naistele ja meestele makstakse avalikus sektoris võrdväärse töö eest võrdset palka.

Tööandjad esitasid 23. aprillil Sotsiaalministeeriumile seaduse eelnõule oma selgitused ja ettepanekud. Eesti Tööandjate Keskliit on seisukohal, et on õige alustada palgalõhe analüüsi, kuid eelnõu sätteid võiks rakendada esialgu ainult avalikule sektorile (jättes välja äriühingud) ning mõne aja pärast tuleks hinnata, kas üldse ja milline mõju vastavatel muudatusel palgalõhe vähendamisel on olnud. Ühtlasi tegime ka ettepaneku kirjeldada, millal tulemusi hinnatakse ja edasiste sammude üle otsustatakse, milliseid parameetreid jälgitakse ja mille alusel otsustakse edasised tegevused.

„On meeldiv tõdeda, et uus Töö- ja terviseminister Riina Sikkut on Tööandjate Keskliidu ettepanekuid kuulda võtnud ja püüab probleemilahendusi eelnevalt katsetada avaliku sektori peal. Kuna see meede toob taas kaasa administratiivkoormuse kasvu, siis kogu tööturu koormamine, põhimõtteliselt hea eesmärgi nimel, peaks olema põhjendatud alles siis, kui tulemused pilootsektoris on piisavalt veenvad,“ ütles Tööandjate juhataja Toomas Tamsar.

1917 asutatud Eesti Tööandjate Keskliit on Eesti ettevõtteid ja majandusharuliite koondav katusorganisatsioon, mis esindab otse ja läbi haruliitude üle 1500 ettevõtte, mis on tööandjaks enam kui 145 tuhandele töötajale. Tööandjate missiooniks on aidata kaasa Eesti majanduse kasvule ja inimeste elatustaseme tõusule.

Lisatud Tööandjate kiri Sotsiaalministeeriumile.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields