Avaleht

Tööandjad toetavad sotsiaalmaksu lae ettepanekut

Eesti Tööandjate Keskliit toetab kirjas peaminister Jüri Ratasele Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõud, millega tehakse ettepanek kehtestada töötasu ülempiir, millest alates sotsiaalmaksu ei maksta (edaspidi „sotsiaalmaksu lagi“).

Sotsiaalmaksu lae kehtestamine on Tööandjate hinnangul õiglane ja majanduse arengu seisukohalt vajalik järgmistel põhjustel:

1) Sotsiaalmaksutulust rahastatakse riiklikku ravi- ja pensionikindlustust. Reeglina ei tarbi kõrgepalgaline töötaja riiklikku ravikindlustust neli korda rohkem kui nt mediaanpalka teeniv inimene. Lagi sotsiaalmaksukohustusele on seda enam õigustatud, kui ka töötaja enda pension enam sissetulekust ei sõltu.

2) Valitsus on kehtestanud astmelise tulumaksuvaba miinimumi, millest kaotavad kõrgepalgalised töötajad.

3) Sotsiaalmaksu lae kehtestamine on majanduslikult kasulik kõigile elanikele, kuna Eesti majandus on faasis, kus jätkusuutlikuks äritegevuseks vajatakse eelkõige innovatsiooni ja see omakorda eeldab kõrgkvalifitseeritud tööjõu olemasolu. Kõrgkvalifitseeritud tööjõud on ka kõrgelt tasustatud. Erinevalt eksiarvamusest, et sotsiaalmaksu lagi on kasulik vaid pankadele ja IT-ettevõtetele, võidaks sotsiaalmaksu laest tervikuna kõige rohkem hoopis tööstussektor. Tööstussektor üksi moodustab 16% Eesti majandusest ja vajab just praegu innovatsiooni, et konkurentsivõimet parandada. Tootlikkuse kasvu ja töökohtade säilimise kaudu võidaksid sotsiaalmaksu laest ka need, kelle enda palk piirmäärani ei ulatu. Sotsiaalamaksu lagi motiveeriks ka omanikutulu asemel rohkem palka maksma ja vähendaks töösuhte varjamist.

Seega, kui valitsus soovib parandada kas maksulaekumist, majandust või madalapalgaliste elujärge, tuleb muuhulgas innustada ja motiveerida kõrgkvalifitseeritud tööjõudu ning kõrge palga maksmist sotsiaalmaksu lae kehtestamisega. Lisaks tuleb jagada sotsiaalmaksukoormus töötaja ja tööandja vahel, vähendada sotsiaalmaksuvaba miinimumi ning motiveerida ettevõtjaid töösuhte varjamist vähendama läbi optimaalse maksukoormuse ja suurema õigusselguse.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields