Avaleht

Tööandjad on pakendimaksu vastu

Tööandjad ei vaja pakendimaksu, rõhutab Arto Aas kliimaministeeriumile saadetud vastuses. Foto: Aron Urb

Eesti Tööandjate keskliit tunnistab vajadust olmejäätmete ringlussevõttu sihttasemeni tõsta, kuid pakendimaks ehk pakendi turule laskmise tasu ei ole selleks sobiv meede. Lisaks halvendaks uus maks ka ettevõtluskeskkonda.

Eesti Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas rõhutas kliimaministeeriumile jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja teiste seaduste väljatöötamiskavatsusele saadetud vastuses, et olmejäätmete ületootmise põhjustab peamiselt kodumajapidamiste madal motivatsioon prügi sorteerida ja konkurentsivõimelise hinnaga tehnoloogia puudumine määrdunud ning segapakendite taaskasutuseks. Tarbija kohustust jäätmeid sorteerida ei tohi panna pakendiettevõtete õlule.

“Pakendiettevõtetel on pakendiaktsiisi näol juba stiimul jäätmete vähendamiseks. Samuti on iga pakend ise ettevõtjale kulu, mida püütakse kasutada nii vähe kui võimalik,” kirjutas Aas. “Pigem tuleks tarbijale luua täiendavad stiimulid prügi sorteerimiseks. Pakendimaksuna kaupade lõpphinnas jääks see seos pakendiliigiga tarbijale ilmselt liiga kaugeks.”

Pakendimaksu kehtestamine tuleks väga halval ajal

Lisaks tuleks uus maks tootmisettevõtetele väga halval ajal – ettevõtluskeskkonnas on palju ebakindlust ja välisnõudluse vähenemine on Eesti eksportiva tööstuse viinud kriisi. Samal ajal on valitsus tõstnud aktsiise ja käibemaksu, tõstnud väga järsult mitmeid keskkonnatasusid ja riigilõive ning rääkinud veel uutest maksudest (nt automaks ja suhkrumaks). “On juba teada, et Euroopa õigusest on ettevõtjatele tulemas tulumaksumiinimum, aktsiiside kõrgemad miinimummäärad, emissioonikaubanduse laienemine uutele sektoritele ning ohtralt keskkonnakaitselisi kohustusi ja piiranguid. Muuhulgas on Euroopas valmimas uus pakendijäätmete määrus, mis sama probleemi lahendada püüab,” kirjutas Aas. “Sellises keskkonnas on uus pakendimaks viimane asi, mida ettevõtjad-investorid valitsuselt ootavad.”

Seetõttu teevad Tööandjad ettepaneku pakendi turule laskmise tasu kehtestamine ja müügipakendi ringlussevõtu sihtmäär eelnõust välja jätta.

Teise suurema kitsaskohana on ettevõtjad välja toonud müügipakenditele eraldi sihtmäärade kehtestamise. Kuna müügipakendi eristamine on paljudel juhtudel võimatu, näiteks on müügipakendid kogumiskohtades segamini rühmapakendite ja teiste jäätmetega, oleks sihtmäärade kehtestamine samuti ebaproportsionaalne.

Loe Tööandjate vastust väljatöötamiskavatsusele siit.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields