Avaleht

Ettevõtlusorganisatsioonid seisavad vastu uute maksude ja maksutõusude kehtestamisele majanduslanguses

Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas tänavusel Tuulelohe konverentsil.
Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas tänavusel Tuulelohe konverentsil.

Ettevõtlusorganisatsioonid pöördusid valitsuse poole, et majanduslanguses ei võetaks vastu Eesti ettevõtete konkurentsivõimet halvendavaid otsuseid. Ollakse vastu uute maksude kehtestamisele või olemasolevate maksude tõstmisele, mida ei ole õigusaktidesse veel sisse kirjutatud.

Ettevõtlusorganisatsioonidele valmistab tõsist muret viimasel paaril aastal märkimisväärselt halvenenud Eesti ettevõtete konkurentsivõime rahvusvahelistel turgudel. Osaliselt tuleneb see globaalsest nõudluse vähenemisest, kuid osaliselt ka valitsuse otsustest. Samal ajal ei ole näe me valitsuselt samme konkurentsivõime parandamiseks. 

Eesti majandus on langenud alates eelmise aasta teisest kvartalist, Eesti päritolu kaupade eksport vähenes augustis 21%, Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 12% vähem toodangut kui aasta tagasi ning töötuse määr on tõusnud selle aasta esimesest kvartalist.

Eksport ehk siinsete ettevõtete rahvusvaheline konkurentsivõime on aga ainus, mis toob riiki raha sisse. See võimaldab luua töökohti, maksta palku ja makse. Seetõttu tuleks praegu vältida ettevõtete konkurentsivõimet halvendavaid otsuseid ja loobuda uute maksude kehtestamisest ning olemasolevate maksude tõstmisest.  

„Kindlasti tuleb säilitada tänane ettevõtete tulumaksusüsteem, kus tulumaksu tuleb tasuda dividendide maksmisel, mitte kasumi tekkimisel. See süsteem on Eesti ettevõtluskeskkonna üks väheseid allesjäänud konkurentsieeliseid ja selle muutmine või kaotamine vähendaks huvi siia investeerida ning töökohti luua,“ toob välja  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor   Mait Palts, ning sõnab, et Eestis konkurentsivõime tõstmiseks peab tegelema majanduse avatuse, innovatsioonivõimekuse, tööjõu ning kvalifikatsioonide jm ressursside kättesaadavusega. Eesti ettevõtluskeskkond, eriti maksukeskkond, on siiani olnud maailma parimate hulgas. 

“Eesti iseseisva kaitsevõime hoidmise kõrval peab riigi prioriteet olema ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime parandamine või vähemalt selle säilitamine,” rõhutab Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. Tööandjad mõistavad ja tunnustavad riigi rahanduse korrastamist, kuid see eesmärk ei tohi olla ülimuslik ega tähendada üksnes maksude tõstmist või uute maksude kehtestamist, mille tulemusel liigub jahtunud majandusest veelgi rohkem raha välja.

Eelarvetasakaalu poole võib liikuda ka aeglasemas, ühiskonnale jõukohasemas tempos. Samuti on riigil selle saavutamiseks kasutamata rida muid võimalusi. Selleks tuleb näiteks tagada ettevõtlus- ja maksukeskkonna ettenähtavus, teha investeeringuid taristusse, aidata kaasa teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile, vähendada bürokraatiat, võtta kiiremini kasutusele Euroopa Liidu toetused, teha konkurentsivõimet suurendavaid maksupoliitilisi otsuseid, viia haridus vastavusse tööturu vajadustega, lihtsustada välistööjõu kaasamist ning pakkuda ettevõtetele suuremat tuge uute turgude leidmisel. 

Pöördumisega on liitunud järgmised ettevõtlusorganisatsioonid: 

Eesti E-kaubanduse Liit 

Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit 

Eesti Puitmajaliit 

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit 

Eesti Masinatööstuse Liit 

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit 

Eesti Keemiatööstuse Liit 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 

Eesti Transpordikütuste Ühing 

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit 

Eesti Toiduainetööstuse Liit 

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 

Eesti Ehitusettevõtjate Liit 

Eesti Plastitööstuse Liit 

Eesti Elektroonikatööstuse Liit 

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit 

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit 

Eesti Turvaettevõtete Liit 

Eesti Mööblitootjate Liit 

Eesti Erametsaliit 

Eestimaa Talupidajate Keskliit 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit 

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit 

Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liit 

Eesti Kaupmeeste Liit 

Autoettevõtete Liit 

Eesti Vee-ettevõtete Liit 

Eesti Taristuehituse Liit 

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit 

Eesti Turbaliit 

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields