Avaleht

Tööandjad ootavad tööaja kokku leppimises suuremat paindlikkust

Tööandjad ootavad tööaja paindlikuma kokku leppimise ehk muutuvtunni kokkulepe sõlmimiseks senisest leebemaid tingimusi, selgus muutuvtunni kokkulepete pilootprojekti vaheanalüüsist. Tööturu osapooled saavad pilootprojektile esitada tagasisidet septembrini.

Muutuvtunni kokkulepete pilootprojekt võimaldas 15. detsembrist 2021 kuni 14. juunini 2024 pakkuda osaajaga töölepingulistele töötajatele jaekaubandussektoris võimalust teha lisaks oma tavapärasele tööajale täiendavaid töötunde.

Muutuvtunde kasutanud tööandjad soovivad ka pärast piloodi lõppu nende kasutamist jätkata, küll aga leebematel tingimustel. Peamise kriitikana toovad tööandjad välja suurt halduskoormust ning kaasnevaid kulusid tööaja arvestuse programmide arendusele. Seetõttu on võimalik, et ka paljud tööandjad, kes muutuvtunni kokkulepete kasutamisest algselt loobusid, oleksid valmis neid kasutama lihtsustatud tingimustel.

Töötajate esindajad leiavad, et erikokkuleppeid tuleks soodustada kollektiivlepingute, mitte eriregulatsioonidega, kuid on ka neid, kes tervitavad muutuvtunni kokkulepetega kaasnevat tööaja paindlikkust ja võimalust kokkulepe sõlmida.

Pilootprojekt viidi ellu kaubanduses

Pilootprojekt toimus just jaekaubanduses, kuna sealsed töötunnid kõiguvad hooajaliselt seoses näiteks kampaaniate või pühade- ja puhkuseperioodidega. Muutuvtunnikokkulepe aitab sektoris tööaega paremini korraldada ning tulla toime, kui töömaht ja tööjõuvajadus võivad kõikuda või ajutiselt suureneda. Töölepinguga töötades tagatakse töötajatele ka suurem kaitse võrreldes seni kaubandussektoris sageli sellistes olukordades eelistatud käsundus- või töövõtulepingutega.

Muutuvtunni kokkuleppe võib sõlmida töötajaga, kes töötab osalise tööajaga seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 12 tundi või enam (st töötab vähemalt 0,3 koormusega) ja kelle tunnitasu on vähemalt 1,2-kordne tunnitasu alammäär. Selle koostamise peab algatama töötaja kirjalikus vormis. Muutuvtunni kokkuleppeid võib kasutada vähemalt 6 töötajaga ettevõttes, kuna neid võib sõlmida kuni 17.5 % ettevõtte töötajatega. Samuti peab tööandja muutuvtundide üle eraldi arvestust pidama, sh tuleb muutuvtunde pakkuda 24 h ette ja töötaja peab kinnitama muutuvtundide vastuvõtmise kirjalikult.

Muutuvtunni kokkulepete pilootprojekti vaheanalüüsile ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. september 2023, analüüsiga on võimalik tutvuda siin.

Tööturg on muutumises ja peab arvestama senisest suurema paindlikkusega, on rõhutanud tööandjate keskliit. Tööaja paindlikum kokku leppimine on samm õiges suunas.

“Paindlikkus töösuhetes aitab kaasa majandusele, kuid samal ajal peaks see pakkuma ka piisavat kaitset ja ohutut töökeskkonda töötajatele,” rõhutas ka majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields