Avaleht

T&A INVESTEERINGUTE TÕSTMINE ON RIIGI JA ETTEVÕTJATE ÜHINE EESMÄRK

23. mail 2022 allkirjastasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Eesti Tööandjate Keskliit koostöömemorandumi, et suurendada omavahelist koostööd ettevõtete teaduse-, arenduse- ja innovatsioonialase teadlikkuse tõstmiseks.

Nii Eesti Tööandjate Keskliit kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium panustavad „Eesti 2035“ strateegia eesmärgi saavutamisse ning pingutavad, et tõsta ettevõtete teadus- ja arenduskulutuste tase 2% SKP-st.

„Tänase koostööleppe eesmärk on ennekõike tõsta riigi teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse suuremas koostoimes Eesti ühiskonna heaolu ja majanduse tootlikkust. Kuigi Eesti tööjõu tootlikkus on teinud viimaste aastakümnetega tubli kasvu, on arenguruumi ja ambitsiooni veel palju enamaks. Eesti majanduse kasvupotentsiaali tõstmise üks võtmetest on hoida riigi TA kulud vähemalt 1 protsendi peal, mida me ka teeme,“ kinnitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas lisas, et ettevõtjate jaoks on oluline, et ka riik aitab kaasa ning motiveerib oma eeskujuga. “Kui tahame jõuda aastaks 2035 Eesti tööjõu tootlikkusega 110%-ni Euroopa Liidu keskmisest, tuleb jõud ühendada. Oleme keskliidus loonud ka uuendusmahukate ettevõtete 2% klubi, mis teenib sama eesmärki – tunnustada ja toetada ettevõtteid, kes juba täna panustavad innovatsiooni olulisel määral ning inspireerida ülejäänuid,“ kinnitas Aas.

Tänaseks on ettevõtlussektor T&A kulude poolest avalikust sektorist möödunud. Statistikaameti andmetel oli 2020.a ettevõtjate panus 55% ja haridus- ning teadusasutuste osa 34% T&A kogukuludest. Riigiinstitutsioonide kulutused moodustasid 2020. aastal 10% kõigist kulutustest teadus- ja arendustegevusele.

Kokkulepete täpsustamiseks ning elluviimise koordineerimiseks moodustati innovatsiooni strateegiaring, mille eesmärgiks on koostöömemorandumiga allkirjastatud strateegiliste eesmärkide saavutamine. Strateegiaringi  kuuluvad lisaks memorandumi sõlminud organisatsioonidele ka Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EAS-i ja Kredexi ühendasutus) esindajad.

Memorandumi fookusteemasid tutvustas Eesti Tööandjate Keskliidu Innovatsiooni Käivituskoja juht Ivo Suursoo ettekandes „Kuus konkreetset ettepanekut, kuidas riik ja erasektor saavutaksid parema koostöö peaksid panustama Eesti heaolu kasvatamiseks läbi innovatsiooni.“

Koostöömemorandumi raames esimeseks elluviidavaks projektiks on ettevõtjate teadus- ja arendustegevustega seotud investeeringute andmete kogumise ja kasutamise analüüs ning lahenduse väljatöötamine, et selle järgi ettevõtetele sobivaid toetustegevusi pakkuda. Projekti arendusse on kaasatud ka Statistikaamet.

Koostöömemorandumi terviktekst.

Fotod üritusest: Aron Urb.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields