Avaleht

Tööandja saab maksusoodustust töötaja tervise edendamiseks

Järgmise aasta ettevõtte eelarvet planeerides tasub silmas pidada maksusoodustust tervise- ja spordikuludele. Alates sellest aastast saab tööandja maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 eurot kvartalis iga töötaja kohta. Maksusoodustus kehtib nii juhtidele, lepingulistele töötajatele kui töövõtu- või käsunduslepingu alusel teenust pakkuvatele alalistele töötajatele. Samuti saavad maksusoodustust füüsilisest isikust ettevõtjad.

Millised on maksuvabad kulud tervise edendamiseks?

Maksuvabad tervise edendamise kulud on

Tööandjal on otsustusõigus, milliseid terviseteenuseid või sportimisvõimalusi ta pakub oma töötajatele. Näiteks võib tööandja otsustada, et hüvitab piirmäära ulatuses ravikindlustuslepingu ja sportimisega seotud kulutusi. Kõike ülal loetletut ei pea tööandja võimaldama. Sellisel juhul saab töötaja otsustada, milliseid võimalusi ta kasutab. Näiteks, kui ettevõttes on 10 töötajat ja neist kaks soovivad tervise edendamise võimalust kasutada, siis tööandja saab maksuvabalt kanda neid kulusid kahe töötaja eest ehk 200 eurot kvartalis.

Maksusoodustus ei hõlma harrastamiseks vajalikke vahendeid nagu riided, jalanõud, reketid, suusad jne. Samuti ei hõlma see lisateenuseid nagu toitlustus, transport, parkimine või üritusele järgnev vastuvõtt. Samas laieneb maksusoodustus väljaspool Eestit tehtud spordi- ja tervisekuludele.

Iga töötaja kohta on maksuvabastust 100 eurot kvartalis. Seda summat ei saa anda teistele töötajatele ega üle kanda järgmistesse kuudesse või summeerida aasta maksuvaba kulu. Vajalik on pidada isikupõhist arvestust. Silmas peab ka pidama, et 100 eurot on summa koos käibemaksuga ning töötaja tarbeks tehtud tervise- ja spordikuludelt ei saa sisendkäibemaksu maha arvata. Siinjuures tasub arvestada, et kuna kindlustusteenus käibemaksuga maksustamisele ei kuulu, on ravikindlustuse ostmisel võimalik kogu soodustuse summa kulutada teenusele endale.

1. Ravikindlustus

Töötajate ravikindlustus ehk tervisekindlustus on hea täiendus riiklikule ravikindlustusele. See võimaldab ettevõtte töötajatel kasutada tasulisi raviteenuseid väiksema kuluga ja saada kiiremini vajalikku ravi.

Eraravikindlustus on mõeldud kõigile ettevõtetele, kes soovivad pakkuda oma töötajate tervisele suunatud soodustust ja seeläbi võimaldada neile paremat kättesaadavust terviseteenustele.

Tasub tähele panna, et kindlustusseltsidel BTA, ERGO ja If Kindlustus on erinevad terminid ja paketid ravikindlustuse kohta. Peamiselt hüvitatakse tasulise eriarsti järjekorrata vastuvõtu, hambaravi, profülaktiliste uuringute ning haigla- ja taastusravi kulusid. Samuti hüvitatakse kulutusi prillidele, retseptiravimitele ja vaktsineerimisele. Lisaks on võimalik töötajaid kaitsta õnnetusjuhtumite ning kriitiliste haiguste eest. Siiani on kõige rohkem valitud kindlustuskaitseks eriarstiabi ja hambaravi kulusid.

2. Avalik rahvaspordiüritus

Osavõtutasu maksusoodustus on neil rahvaspordiüritustel, kuhu on võimalik minna kõikidel soovijatel, näiteks SEB Tallinna maraton, Viljandi järve jooks, Tartu maraton, Narva Energiajooks jne.

Avalik rahvaspordiüritus ei ole näiteks ettevõttesisene spordipäev või oma töötajatele korraldatud matk. Neid kulusid ei saa arvestada maksuvaba tervise edendamise kulu hulka.

3. Sportimis- ja liikumispaiga kasutamine

Sportimis- ja liikumispaik on avalik ning ettevõttesisene spordiklubi, mille kasutamisega seotud kulud töötaja eest kantakse või töötajale kuludokumendi alusel hüvitatakse. Sportimis- ja liikumispaik on näiteks staadion, spordisaal, võimla, terviserada, jalgrattatee, park, väljak jms.

Tervise edendamise kuludeks loetakse regulaarset osalemist aeroobikas, rahvatantsu tundides, joogatreeningus, ujumise trennis, jõusaalis jne.

Kuna maksusoodustuse eesmärk on toetada eelkõige töötajate regulaarset tervise edendamist, siis maksuvabastus ei kehti, kui tööandja rendib spordikompleksi lühiajaliselt, näiteks ettevõtte spordipäeva tarbeks.

4. Tööandja spordirajatise ülalpidamine

Maksusoodustus laieneb tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavatele kulutustele. Maksuvabastuse suurus kujuneb töötajate arvu järgi, kes kasutavad tööandja spordirajatist. Iga töötaja kohta on maksuvabastust 100 eurot kvartalis.

Spordirajatis on näiteks staadion, spordiväljak, golfiväljak jne. Maksuvabastus laieneb ka hoonetele nagu spordisaal.

Spordirajatise ülalpidamiseks tehtavad kulud võivad olla ruumi ja seadmete remont, koristamine ning jooksvad kulud nagu elekter ja vesi. Maksusoodustus ei laiene investeeringutele.

Kui tööandja rajab kontorisse spordisaali ja ostab saali uusi seadmeid, käsitatakse tehtud kulu ettevõtlusega seotud väljamaksena, mida ei maksustata.

5. Taastusravi, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliiniline logopeedi või kliinilise psühholoogi teenused

Töötajad võivad minna taastusarsti vastuvõtule nii vigastuse ennetamiseks kui tekkinud trauma või pikaajalise haiguse raviks. Samuti saab tervisemure lahendamiseks pöörduda füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliiniline logopeedi või kliinilise psühholoogi poole. Nende spetsialistide teenustele kohaldatakse maksusoodustust.

Maksusoodustust saab eeldusel, et teenuse osutaja on kantud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse või omab taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliiniline logopeedi või kliinilise psühholoogi kutsetunnistust.

Maksusoodustust ei saa, kui teenuse osutajal on muu kutsetunnistus, näiteks massaažiterapeudi, massööri või kiropraktiku oma.

Kokkuvõtteks, tänavu jõustunud tulumaksuseaduse muudatusega tekkis tööandjatel võimalus hüvitada maksuvabalt tervise- ja spordikulusid ning kindlustada oma töötajate terviseriske ilma erisoodustusmaksu maksmata. Arvestades tööjõupuudust, on ettevõtetel üha suurem vajadus täiendada töötajate motivatsioonipakette parimate talentide värbamiseks. Maksuvabastusega on riik andnud hea võimaluse oma töötajate tervisesse panustamiseks.

Loe lähemalt Maksu- ja Tolliameti veebilehelt: Maksusoodustus tervise- ja spordikuludele alatest 1. jaanuarist 2018 (link: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/erisoodustused/maksusoodustus-tervise-ja-spordikuludele-alates-1)

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields