Avaleht

Tööinspektsioon asub kontrollima alaealiste töötingimusi

Tööinspektsioon alustab tänasel lastekaitsepäeval alaealiste tööle värbamisega seotud lepingute kontrollimist ja töötingimusi.

Tulenevalt õiguskantsleri seisukohast, et alaealiste töösuhetes tuleb lähtuda töö tegelikust sisust, mitte lepingu nimetusest, saatis tööinspektsioon välja lisaks üldisele sihtkontrolli valimile märgukirjad ka ettevõtetele kuhu teadaolevalt suviti noori tööle värvatakse.

Märgukirja sisu on tutvustada nõudeid ja erisusi alaealiste töös, et tagada noortele seadusest tulenev kaitse töösuhetes.

Tööinspektsioon tuletab nii lapsevanematele kui tööandjatele meelde, et ainult tööleping annab alaealisele rahvusvahelise ja siseriikliku õigusega ettenähtud kaitse ning kuna laps on piiratud teovõimega isik, ei ole talle võimalik panna töövõtu- või käsunduslepingu täitmisega kaasnevat vastutust.

Tööinspektsioon lähtub alaealistega sõlmitud lepingute hindamisel töösuhte tegelikust olemusest, mitte lepingu formaalsest nimetusest.

Lisaks lepingutele, kontrollitakse alaealiste tööga seonduvate teiste nõuete täitmist ning eritähelepanu pööratakse viimastel aastatel enim probleeme tekitanud alaealistele kehtivate tööaja piirangute järgimisele, samuti lapsevanema ning tööinspektori nõusoleku olemasolu.

Ka kontrollitakse alkoholi- ning tubakaseadusest tulenevatest keeldudest kinnipidamist.

Tänavu esimese viie kuu jooksul on tööinspektsioonile esitatud juba 50 taotlust 970 alaealise (kuni 15-aastase) tööle võtmiseks.

Tööinspektsioonil on valminud infomaterjalid nii tööturule sisenevatele noortele, nende vanematele kui ka tööandjatele ning nende materjalidega saab tutvuda tööinspektsiooni kodulehel, küsimusi saab esitada aadressil jurist@ti.ee või juristi infotelefonil 6 406 000.

Alaealiste töötingimuste sihtkontrolli tulemused avalikustatakse tänavu septembris.

Allikas: ERR

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields