Avaleht

Teaduse ja ettevõtluse koostöö on oluline

Eesti Tööandjate Keskliit ning Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit esitasid omapoolsed ettepanekud Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava (TAIE) osas, mis võtab kokku valdkonna arengusuunad aastani 2035. Arengukava koostavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Tööandjate hinnangul on positiivne, et varasemad eraldiseisvad arengukavad teaduse ja ettevõtluse valdkonnas on ühendatud ühtseks tervikuks ning suund on võetud sellele, et teadustööd majanduses senisest enam rakendada. See tõstab majanduse teadmusmahukust ja lisandväärtust, muutes elu kõigi ühiskonnaliikmete jaoks paremaks.

Tunnustada tuleb ka arengukava koostamist vedavaid ministeeriume, kes on otsustanud antud teemal jõud ühendada ja arengukava koos välja töötada. Tööandjate hinnangul on just mittepiisav koostöövalmidus olnud seni üks olulisi innovatsioonipidureid Eestis. 

Järjekordses tagasisides markeerisime oluliste teemadena:

  • enam tuleb rõhutada ja esile tuua ühiskonna jaoks kõige väärtuslikumat osa arengukavas, milleks on selle teadmussiirdele suunatud üldeesmärk: Eesti teadus, arendustegevus, innovatsioon ja ettevõtlus suurendavad koostoimes Eesti ühiskonna heaolu ja majanduse tootlikkust, pakkudes konkurentsivõimelisi ja kestlikke lahendusi Eesti ja maailma arenguvajadustele;
  • rohkem tuleb tähelepanu pöörata kõrgkvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamisele ning kaasata mõõdikuna positsiooni European Innovation Scoreboardi edetabelis; 
  • Eesti jaoks on vaja  ette valmistada oluliselt suuremas mahus kõrgkvalifitseeritud tööjõudu. Selleks on vaja nii siinsete haridusjuhtide kui ka rahva ühist tahet õpetada ja õppida majandusarenguks vajalikke aineid;
  • Eesti majandusarengu ja selle arengukava eduka rakendumise eelduseks on oluline, et kava elluviimisse panustaksid kõik seotud osapooled nii era- kui ka avalikust sektorist. 

Tagasiside allkirjastasid Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas ning Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduasepresident Ivo Suursoo, kes on ühtlasi ka Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimees ja Innovatsiooni Käivituskoja eestvedaja.

Loe kogu tagasisidet SIIT.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields