Avaleht

Tagasiside teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavale

Andsime Haridus- ja Teadusministeeriumile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile tagasisidet Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavale 2021–2035. 

Olete Eesti Tööandjate Keskliidult palunud tagasisidet eelnõule, mille kohaselt asutaks koostama „Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“.

Kinnitame, et sellist pikaajalist plaani on Eestile väga vaja. Kvalifitseeritud töötajate nappus ja tootlikkusest tunduvalt kiiremini kasvav palgatase on hakanud Eesti konkurentsivõimet pärssima. Selleks, et ka tulevikus Eestis sissetulekud kasvaksid ja elatustase ei langeks, on vaja areneda nii töötajal, tööandjal kui riigil. Meie hinnangul on huvi ja koostöövalmidus selles teemas nii ettevõtjate kui teadlaste poolt kasvanud.

Seoses eelnõuga soovime tähelepanu juhtida, et kuigi innovatsioonis nähakse sageli justkui asendust inimtööjõule, ei saa inimesteta läbi ka innovatsioon. Isegi kui idee ja kapital toote või protsessiuuenduseks on olemas, peab inimene selle ellu viima. Tööandjate põhiline tagasiside eelnõule on, et selliseid inimesi Eestis napib. Kõige innovatiivsemad ettevõtted on seetõttu olnud sageli sunnitud tegevust Eestist välja kolima kohe, kui on tekkinud vajadus ja võimalus laienemiseks. Seetõttu tuleks arengukavas igal juhul käsitleda ka seda, kuidas muuta Eesti lisaks turistidele ka teadlaste ja inseneride jaoks atraktiivsemaks ning kuidas kaasata oskusteavet väljastpoolt Eestit. Samuti ei saa selles arengukavas läbi ilma riikliku haridustellimust käsitlemata, kuna Eesti haridussüsteem peaks innovatsiooni toetama.

Nagu eelnõus kirjeldatud, ei jõua teadussaavutused Eestis sageli ettevõtlusse ja majandusse. Juhime tähelepanu, et ka selle arengukava puhul ei ole kasu arengukavast endast, kui seda praktikas ei rakendata. Nii ettevõtjad kui teadlased on viidanud puudustele senises koostöös. Seetõttu peame positiivseks, et Haridus- ja Teadusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on otsustanud koos välja töötada täiendava arengukava, mis teadust ja ettevõtlust lähendaks. Selleks, et tugevdada koostööd ja kaasatust varakult, teeme ettepaneku Eesti Tööandjate Keskliitu kaasata ka jooksvalt arengukava koostamisse.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields