Avaleht

Tööandjad: Okki soovitused on Eesti konkurentsivõime kasvuks hädavajalikud

Eesti Tööandjate Keskliit toetab eile avaldatud Eesti kõrghariduse tegevussundade raportis esitatud ettepanekuid ja rõhutab, et nende täideviimiseks on vaja julgeid poliitilisi otsuseid.

“Värske Gunnar Okki raport Eesti ülikoolide konkurentsivõimest on võrreldav Erkki Raasukese 2013. aastal koostatud visiooniga riigi äriühingute juhtimise reformimisest, mis pakkus samuti välja täiesti uue, erasektori loogikale ja konkreetsest eesmärkidest kantud tegevuskava. Raasukese paber on poliitilise tahte puudumise tõttu kahjuks jäänud riiulile, sama saatus ei tohi tabada Okki ettepanekuid,” ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Tamsare sõnul vajavad suured muutused julgeid poliitilisi otsuseid, millele eelnevates diskussioonides ei tohi olla tabuteemasid. Arusaadavalt toob iga muudatus kaasa tugevat vastasseisu, mille käigus on kerge rünnata tehnilisi lahendusi, nagu asutuste liitmisi, ja jätta fookusest välja tegelik probleem, millele raportis viidatakse – ehkki meil on maailma tasemel tippusid, on arvestatav osa Eesti kõrgharidusest kvaliteedilt alla rahvusvaheliseks konkurentsivõimeks vajaliku taseme. See on Eesti arengule otseselt takistuseks.

Raport toob väga selgelt välja probleemid, millest pole julgetud kõva häälega rääkida: dubleerimine ja sellega kaasnev raiskamine, õppekavad, mille järele pole tööjõuturul nõudlust, õpetamise kohati väga madal kvaliteet, puudujäägid juhtimiskvaliteedis, nn tasuta kõrghariduse finantseerimisporbleem. Eriti oluline on rahvusvahelisuse küsimus. Välisüliõpilaste osakaal on kasvamas ja siin on ülikoolid teinud tublit tööd, samas teadlaste ja õppejõudude osas oleme rahvusvahelisusest väga kaugel.

Tamsare sõnul tuleb tunnustada ka seda, et raporti autor ei piirdu probleemide selgitamisega, vaid pakub ka väga asjakohased lahendused. Aga arusaadavalt vajavad need laiemapõhjalist arutelu.

“Raportis välja pakutud soovitused ei ole poliitikutele mugavad, kuid on Eesti konkurentsivõime kasvatamiseks hädavajalikud. Vajalikud reformid ei sünni suunaga alt üles, nagu poliitikud ikka ja jälle uskuda tahaks. Kui valitsus neid ette ei võta, siis need ei juhtugi ning peame ajapikku leppima keskpärasusega,” ütles Tamsar.

Teadus- ja Arendusnõukogus esitleti eile Gunnar Okki koostatud raportit “Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkooide võrgu ja tegevussuundade raport”. Raportit saab lugeda siit: https://riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/eutarkvt_loppraport.pdf

Allikas: Eesti Tööandjate Keskliidu pressiteade 26. august 2015

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields