Avaleht

Roheline digitõend hõlbustaks vaba liikumist Euroopa Liidus

Euroopa Komisjoni tegi 18. märtsil ettepaneku luua roheline digitõend, et hõlbustada ELis turvalist vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal. Roheline digitõend kinnitab, et selle omanik on COVID-19 vastu vaktsineeritud, tema COVID-19 testi tulemus on negatiivne või ta on COVID-19-st tervenenud.

Tõend on tasuta ja kättesaadav kas digitaalselt või paberil. See sisaldab QR-koodi, mis tagab tõendi turvalisuse ja ehtsuse.

Komisjon loob digivärava, mille abil on kõiki tõendeid võimalik kõikjal ELis kontrollida, ning toetab liikmesriike tõendite tehnilisel rakendamisel. Liikmesriikidele jääb vabadus otsustada, millised rahvatervisepiirangud reisijatele kaotada, kuid need tuleb samal viisil kaotada ka nende reisijate puhul, kellel on roheline digitõend.

Komisjoni määruse põhielemendid:

Kättesaadavad ja turvalised tõendid kõigile ELi kodanikele

  • Roheline digitõend hõlmab kolme liiki tõendeid – vaktsineerimistõendeid, testimistõendeid (NAAT/RT-PCR test või antigeeni kiirtest) ja tõendeid isikutele, kes on COVID-19-st tervenenud.
  • Tõendid väljastatakse kas digitaalselt või paberil. Nii elektroonilisel kui ka paberkandjal tõendil on QR-kood, mis sisaldab olulist teavet, ning digiallkiri, millega tagatakse tõendi ehtsus.
  • Komisjon loob digivärava ja toetab liikmesriike tarkvara arendamisel, mida ametiasutused saavad kasutada kõigi tõendite allkirjade kontrollimiseks kogu ELis. Tõendi omaniku isikuandmeid digivärava kaudu ei edastata ning tõendit kontrolliv liikmesriik neid ei säilita.
  • Tõendid väljastatakse tasuta väljaandva liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes ja inglise keeles.


Diskrimineerimiskeeld

  • Kõigil – nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimestel – peaks ELis reisides olema võimalik kasutada rohelist digitõendit. Selleks et vältida vaktsineerimata isikute diskrimineerimist, teeb komisjon ettepaneku luua lisaks koostalitlusvõimelisele vaktsineerimistõendile ka COVID-19 testimistõendid ja tervenemistõendid.
  • Ühesugused õigused rohelise digitõendiga reisijatele – kui liikmesriik aktsepteerib vaktsineerimstõendeid reisijate vabastamiseks teatavatest rahvatervisepiirangutest (nt testimine või karantiin), peab ta samadel tingimustel aktsepteerima ka rohelise digitõendi süsteemi alusel välja antud vaktsineerimistõendeid. See nõue piirduks vaktsiinidega, millele on antud kogu ELi hõlmav müügiluba, kuid liikmesriigid võivad otsustada aktsepteerida ka muid vaktsiine.
  • Muudest meetmetest teavitamine – kui liikmesriik nõuab rohelise digitõendi omanikelt jätkuvalt karantiini või testimist, peab ta sellest teavitama komisjoni ja kõiki muid liikmesriike ning oma otsust põhjendama.


Üksnes põhiteave ja kaitstud isikuandmed:

  • Tõendid sisaldavad ainult piiratud hulka teavet, nagu nimi, sünniaeg, väljaandmise kuupäev, oluline teave vaktsiini/testi/tervenemise kohta ja tõendi kordumatu tunnus. Seda teavet võib kasutada üksnes tõendite ehtsuse ja kehtivuse kinnitamiseks ja kontrollimiseks.


Roheline digitõend kehtib kõigis ELi liikmesriikides
 ning selle võivad kasutusele võtta ka Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits. See tuleks anda ELi kodanikele ja nende pereliikmetele, olenemata nende kodakondsusest. Lisaks tuleks anda see ka ELis elavatele kolmandate riikide kodanikele, aga ka ELi külastavatele isikutele, kellel on õigus reisida teistesse liikmesriikidesse.

Rohelise digitõendi süsteem on ajutine meede. See peatatakse, kui Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutab COVID-19 põhjustatud rahvusvahelise tervisealase hädaolukorra lõppenuks.


Edasised sammud

Selleks et süsteem oleks valmis enne suve, peavad Euroopa Parlament ja nõukogu ettepaneku kiiresti vastu võtma.

Lisaks tuleb liikmesriikidel rakendada e-tervise võrgustikus kokku lepitud usaldusraamistikku ja tehnilisi standardeid, et tagada rohelise digitõendi õigeaegne rakendamine, koostalitlusvõime ja isikuandmete kaitse. Eesmärk on jõuda nii tehnilise töö kui ka ettepanekuga lõpusirgele lähikuudel.

Rohkem info leitab SIIT.

Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields