Avaleht

Põhjamaade ja Balti riikide ettevõtjate ühisavaldus: Euroopa Liidu vahendid tuleb suunata pikaajalistesse investeeringutesse

Kümme Põhjamaade ja Balti riikide ettevõtjate esindusorganisatsiooni allkirjastasid 13. jaanuaril ühisavalduse, millega kutsutakse riikide valitsusi kasutama Euroopa Liidu vahendeid sihipäraselt. Eestit esindab ühenduses Eesti Tööandjate Keskliit.

Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastu vahendid peavad olema suunatud pikaajalistele investeeringutele, mitte lühiajalisele tarbimisele ning vahendite kasutamise läbipaistvus peab olema tagatud, seisab tööandjate esindusorganisatsioonide avalduses.

Selleks tuleb Euroopa Komisjonil välja töötada taastamise tulemustabel ning seejärel jälgida, et liikmesriigid täidaksid nõutavaid eesmärke. Läbipaistvuse suurendamiseks tuleb Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastu meetmed eelarvetes eraldi kajastada. 

Tööandjate esindusorganisatsioonid toetavad Euroopa Liidu järgmise põlvkonna rahastuse üldeesmärke, milleks on Euroopa Liidu konkurentsivõime tugevdamine ja jätkusuutliku majanduskasvu ning töökohtade tagamine. Samas on oluline, et need ei tohiks siseturgu ja konkurentsi moonutada. Kõigi liikmesriikide riigihankeprotsessid peavad olema täielikult läbipaistvad ja avatud kõigile Euroopa ettevõtetele. 

Avalduses juhitakse tähelepanu ka bürokraatia ja halduskoormuse minimaliseerimisele, et suurendada tõhusust. Ettevõtjad omalt poolt lubavad, et ollakse valmis taastamiseks hoogu andma ja panustama jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtade loomisse jõuka tuleviku nimel.

Avalduse terviktekst inglise keeles, tõlge eesti keelde.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields