Avaleht

Eesti Tööandjate Keskliit kutsub “Parim praktika 2024” konkursile!

Eesti Tööandjate Keskliit kutsub "Parim praktika 2024" konkursile.
Eesti Tööandjate Keskliit kutsub “Parim praktika 2024” konkursile.

Eesti Tööandjate Keskliit kutsub märkama ja tunnustama tublisid tööandjaid ja õppureid, kes õppeaastal 1.09.2023 – 31.08.2024 oma praktikaalase tegevusega silma paistsid ja paljudele teistelegi eeskujuks olid! “Parim praktika 2024” konkursile on võimalik esitada parima praktikakoha ja parima praktikandi kandidaate vahemikus 31. mai kuni 30. september 2024.

Tunnustame silmapaistvaid praktikakohti ja eeskujulikke praktikante

Konkursi “Parim praktika 2024” eesmärk on tõsta esile organisatsioone, mis pakuvad üliõpilastele ja kutseõpilastele praktikakohti ning teevad seda silmapaistval moel, tunnetades oma vastutust ühiskonnas ja panustades märkimisväärselt tööjõu järelkasvu arendamisse. Samuti tunnustatakse konkursil kutseõppeasutuste õpilasi ja üliõpilasi, kes suhtuvad õppekavas ettenähtud praktika sooritamisse vastutustundlikult ja kelle töösooritusega on praktikaorganisatsioon väga rahul.

Praktika on oluline, mitte formaalsus, mida kiirelt ja möödaminnes teha

Praktika mängib olulist rolli ametiõppijatele vajalike tööoskuste omandamisel. Parimaid tulemusi saavutatakse siis, kui praktikakohad ja -struktuur on põhjalikult kavandatud ning praktikandid saavad tegevusi kooskõlastatult teostada.

Eesti Tööandjate Keskliidu hariduse töörühma juht ning Radius Machining asutaja ja juhatuse liige Veljo Konnimois on veendunud, et praktikavõimaluste pakkumisega aitavad ettevõtted õppimist ja tööelu lähendada ning saavad ka ise abi töötajate puuduse leevendamiseks. “Eesti suurim vara on targad ja ettevõtlikud inimesed, kuid vajalike oskustega inimesi on meil puudu ning konkurents nende värbamise nimel tihe. Nii saab ettevõtte praktikasse panustamisest teiste ees eelise, sest saab sellega võimaluse endale tulevasi häid ja andekaid töötajaid leida,“ leidis ta. 

2023. aasta parima praktikakoha tiitliga pärjatud Ericsson Eesti personalijuhi Marge Rehepapp selgitas: „Teadlik praktikavajaduse planeerimine ja paindlik praktikaprogrammide ülesehitus on loonud palju väärtust. Süsteemne töötamine järelkasvuga on kriitilise tähtsusega, et olla tehnoloogiasektoris konkurentsivõimeline.” Tema sõnul võimaldavad praktikakogemused areneda, targemalt valida valikaineid ning seeläbi teadlikumalt karjääri planeerida. See kujundab teadlikke, õpihimulisi ja motiveeritud tulevikutöötajaid.

“Praktika on kriitilise tähtsusega samm noorte professionaalses ja isiklikus arengus. See ei ole ainult kohustuslik osa õppekavast, vaid oluline sild teooria ja tegeliku tööelu vahel, mis aitab noortel kinnistada oma erialavalikut ning arendada oskusi, mis on hädavajalikud tööturul edu saavutamiseks,” ütles praktikakonkursi projektijuht Evelyn Parv. Rõõm on näha, et üha enam tööandjaid näevad praktikakohtade pakkumises eeliseid ja väärtust. See on võimalus koos avastada, õppida ja kasvada. “Siinkohal täname praktikakohtade pakkumisega juba hästi sina peal olevat ning praktikakonkurssi ja auhinnatseremoonia peasponsorit AS SEB Panka.”

Parimate praktikakohtade väljaselgitamine

Parima praktikakoha kandidaatideks saavad organisatsioonid (sh iseennast), kutseõppeasutused ja kõrgkoolid esitada organisatsioone, mis on õppeaasta 1.09.2023 – 31.08.2024 jooksul teostanud praktikat kutseõppuritele ja/või üliõpilastele. Kandidaadi esitamisel on oluline esitada kirjeldus ja selgitada, mille poolest on antud organisatsioonis praktika hästi korraldatud. Siinkohal ei ole kõige olulisem mitte praktikantide arv, vaid praktikantide arendamisel tehtav töö.

Tööandjate keskliit selgitab välja parimad praktikaorganisatsioonid ehk praktikakohad kolmes kategoorias:

  • Parim praktikakoht – auhinnaga tunnustatakse üht tööandjat, kes paistab silma süsteemse ja järjepideva lähenemisega praktikakohtade pakkumisel ja panustab kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu tähelepanuväärsel moel, kasutades praktikasüsteeme ja -mudeleid, millest teistel on võimalik õppida.
  • Parim väikeettevõtte praktikakoht – auhinnaga tunnustatakse üht kuni 49 töötajaga tööandjat, kelle tegevus praktikakohtade pakkumisel paistab silma süsteemse ja järjepideva lähenemisega.
  • Parim regionaalne praktikakoht – auhinnaga tunnustatakse üht tööandjat, kelle tegevus praktikakohtade pakkumisel edendab tähelepanuväärsel moel regionaalset koostööd kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu koolitamisel väljaspool Harjumaad.

Parimate praktikantide tunnustamine

Parima praktikandi kandidaate saavad esitada organisatsioonid, mis on pakkunud õppeaasta 1.09.2023 – 31.08.2024 jooksul praktikakohti. Organisatsioon võib esitada igasse kategooriasse ühe kandidaadi. Kandidaatidena saab üles seada õppureid kutsekoolidest, rakenduskõrgkoolidest ja ülikoolidest, kes on sooritanud õppekavas ettenähtud praktika õppeaastal 1.09.2023 – 31.08.2024.

Parimaid praktikante tunnustatakse järgmistes kategooriates:

  • Parim praktikant kutsehariduses (kutsekoolid)
  • Parim praktikant kõrghariduses (rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid)
  • Parim välisüliõpilasest praktikant

Lisaks sellele selgitatakse elektroonilise rahvahääletuse käigus parimate praktikantide seast välja ka publiku lemmik.

“Parim praktika 2024” kutsub osalema!

Tutvu konkursi tingimustega ja kandideeri ise või esita oma kandidaat parima praktikakoha ja parima praktikandi konkursile:

“Parim praktika 2024” konkursi võitjad kuulutatakse välja juba sel sügisel! Parimate praktikakohtade võitjad saavad tunnistuse ja tunnusmärgise. Parimaid praktikante premeeritakse auhindade ja tunnistusega.

Lisainfo

Küsimuste korral on abiks Eesti Tööandjate Kommunikatsiooni spetsialist Evelyn Parv, evelyn@employers.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields