Avaleht

“Parim praktika 2024” konkursi tingimused

I Konkursi tingimused

1. Käesoleva statuudiga kehtestatakse parimaid praktikavõimalusi pakkuvate organisatsioonide ning parimate praktikantide valimise ja tunnustamise kord “Parim praktika 2024” konkursil.

II Konkursi eesmärk

2.1 “Parim praktika 2024” konkursi eesmärgiks on tunnustada ja tõsta esile organisatsioone, kes pakuvad üliõpilastele ja kutseõpilastele praktikakohti ning teevad seda silmapaistval moel, ühiskonnas oma vastutust tunnetades ja panustades märkimisväärselt tööjõu järelkasvu arendamisse.

2.2 Tõsta tööandjate teadlikkust praktika ja töökohapõhise õppe tähtsusest ning julgustada ja motiveerida neid pakkuma praktikavõimalusi.

2.3 Tähtsustada noortele praktikate olulisust nende õppeprotsessis ja karjääri planeerimisel, aidates neil mõista, kuidas praktikal saadud kogemus aitab kaasa professionaalsele arengule ja tööalasele konkurentsivõimele.

2.4 Tunnustada ja tõsta esile kutseõppeasutuste õpilasi ja üliõpilasi, kes suhtuvad õppekavas ettenähtud praktika sooritamisse vastutustundlikult ja kelle töösooritusega on praktikaorganisatsioon väga rahul.

2.5 Pikemas perspektiivis aidata kaasa koolide lõpetajate oskuste ja tööandjate vajaduste paremale ühilduvusele.

III Kategooriad

3.1 Parimaid praktikaorganisatsioone ehk praktikakohti tunnustatakse järgmistes kategooriates:

3.1.1 Parim praktikakoht – auhinnaga tunnustatakse üht tööandjat, kes paistab silma süsteemse ja järjepideva lähenemisega praktikakohtade pakkumisel ja panustab kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu tähelepanuväärsel moel, kasutades praktikasüsteeme ja -mudeleid, millest teistel on võimalik õppida.

3.1.2 Parim väikeettevõtte praktikakoht – auhinnaga tunnustatakse üht kuni 49 töötajaga tööandjat, kelle tegevus praktikakohtade pakkumisel paistab silma süsteemse ja järjepideva lähenemisega.

3.1.3 Parim regionaalne praktikakoht – auhinnaga tunnustatakse üht tööandjat, kelle tegevus praktikakohtade pakkumisel edendab tähelepanuväärsel moel regionaalset koostööd kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu koolitamisel väljaspool Harjumaad.

3.1.4 Konkursi žüriil ja korraldajal on võimalus anda vajadusel välja eripreemia – auhinnaga tunnustatakse üht tööandjat, kelle tegevus praktikakohtade pakkumisel edendab innovaatilisel moel kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu koolitamist.

3.2 Parimaid praktikante tunnustatakse järgmistes kategooriates:

3.2.1 Parim praktikant kutsehariduses (kutsekoolid);

3.2.2 Parim praktikant kõrghariduses (rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid);

3.2.3 Parim välisüliõpilasest praktikant;

3.2.4 Publiku lemmik.

IV Konkursi korraldus

4.1 Konkursi viib läbi Eesti Tööandjate Keskliit, kes kuulutab konkursi välja, moodustab hindamiskomisjoni ja kuulutab välja võitjad.

4.2 Võitjad valib välja hindamiskomisjon, mille koosseisu kinnitab Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht.

4.3 Hindamiskomisjon valib konkursile esitatud kandidaatide hulgast igas kategoorias ühe võitja, kokku 6 (+1) võitjat.

4.4 Parimate praktikantide publiku lemmiku väljaselgitamiseks viiakse läbi elektrooniline hääletus.

4.5 Konkursile saab kandidaate esitada konkursi väljakuulutamise teates avaldatud tähtajani.

4.6 Konkursi kuulutus ja tingimused avaldatakse Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel ja muudes infokanalites.

4.7 Konkursi võitjate nimed avaldatakse Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel ja muudes infokanalites.

4.8 Konkursi korraldajal on õigus teha muudatusi konkursi tingimustes, hinnatavates kategooriates ning konkursi ajakavas.

V Kandidaatide esitamine

5.1 “Parim praktika 2024” konkursile on võimalik esitada parima praktikakoha ja parima praktikandi kandidaate vahemikus 31. mai kuni 30. september 2024.

5.2 Parima praktikakoha kandidaatideks saavad organisatsioonid (sh iseennast), kutseõppeasutused ja kõrgkoolid esitada organisatsioone, mis on õppeaasta 1.09.2023 – 31.08.2024 jooksul teostanud praktikat kutseõppuritele ja/või üliõpilastele.

5.3 Parima praktikakoha kandidaadi esitamisel on oluline esitada kirjeldus ja selgitada, mille poolest on antud organisatsioonis praktika hästi korraldatud. Kandideerimisel ei ole oluline praktikantide arv, vaid praktikantide arendamisel tehtav töö.

5.4 Parima praktikandi kandidaate saavad esitada organisatsioonid, mis on pakkunud õppeaasta 1.09.2023 – 31.08.2024 jooksul praktikakohti. Iga organisatsioon võib esitada igas parima praktikandi kategoorias ühe kandidaadi.

5.5 Parima praktikandi kandidaatidena saab üles seada õppureid kutsekoolidest, rakenduskõrgkoolidest ja ülikoolidest, kes on sooritanud õppekavas ettenähtud praktika õppeaastal 1.09.2023 – 31.08.2024.

5.6 Kandidaadi esitamiseks tuleb täita elektrooniline avaldus: parim praktikakoht (https://forms.gle/kR5Z8oYour6CyRo28) või parim praktikant (https://forms.gle/NV8AXQAKykXKybXV8).

VI Hindamiskriteeriumid

6.1 Konkursile esitatud praktikakohtade hindamisel on oluline:

6.1.1 organisatsioonis korraldatava erialase praktika süsteemsus, terviklikkus ja järjepidevus;

6.1.2 seatud praktikaeesmärkide sooritamise võimaldamine;

6.1.3 praktikandi ja õppeasutusega tehtava koostöö tõhusus.

6.2 Konkursile esitatud praktikantide hindamisel on oluline:

6.2.1 praktikandi õpivõime, õpivalmidus ja areng erialase praktika käigus;

6.2.2 seatud praktika eesmärkide ja -väljundite sooritamise võimalikkus;

6.2.3 organisatsiooni rahulolu praktikandi töösooritusega, tema tehtud analüüsi või ettepanekute ja ideedega.

VII Tunnustamine

7.1 Võitjad kuulutatakse välja 2024. aasta sügisel.

7.2 Parimate praktikakohtade võitjatele (kolmes (+1) kategoorias) antakse tunnistus ja tunnustusmärgis.

7.3 Parimatele praktikantidele (kolmes kategoorias) antakse tunnistus ja auhind.

7.4 Elektroonilise hääletuse teel välja selgitatud publiku lemmiku tiitli pälvinule antakse tunnistus ja auhind.

7.5 Tunnustuse saanud tööandja saab õiguse kasutada spetsiaalselt välja töötatud märgist oma kodulehel, reklaammaterjalidel, trükistel ja toodetel.

7.6 Konkursiga kaasnevad teavitused meedias, mida korraldab Eesti Tööandjate Keskliit.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields