Avaleht

Oskuste aasta 2017 otsib leevendust töökäte puudusele

Järgmist aastat tähistatakse kui Oskuste aastat eesmärgiga tõmmata noorte tähelepanu kutseharidusele ja seeläbi koolitada tööturule uusi haritud spetsialiste. Lähiaastatel jõuab tööikka 1990ndatel sündinud väiksearvuline põlvkond, mistõttu süveneb töökäte puudus veelgi. Rõhutamaks kutseoskuste olulisust ja vajalikkust ning juhtimaks tähelepanu kutseharidusele, kuulutab haridus- ja teadusministeerium järgmise aasta Oskuste aastaks, kirjutab Oskuste aasta projektijuht Merike Lees sihtasutusest Innove.

Oskuste aasta fookus on esmajoones erinevate kutsete ja erialade propageerimisel, sest paljud tehnilist osavust nõudvad ja praktilise väljundiga erialad ning ametid ei ole noorte seas piisavalt populaarsed.

Noorte teadlikkus majandussektoritest ja ettevõtete tegevusaladest on madal, mistõttu on oluline tööandjate panus Oskuste aasta tegevustesse, et tutvustada erinevaid majandussektoreid, erialasid ja karjäärivõimalusi.  Mitmed valdkonnad on juba algatanud kampaaniaid, käivitanud töötube ja toetavad kutsevõistlusi  oma tegevusala tutvustamiseks ja ühiskonnas nähtavamaks muutmiseks.

Tööandjad saavad osaleda Oskuste aasta tegevustes, korraldades noortele suunatud üritusi, viies läbi võistlusi või kampaaniaid. Sündmused kogutakse kokku Oskuste aasta veebilehel olevasse kalendrisse. Seeläbi on kõik tegevused ja üritused ühest kohast leitavad ja neile saab koondada avalikkuse tähelepanu. Tegemist on suurepärase kommunikatsiooni- ja turundusvahendiga oma ürituste tutvustamisel ja nähtavaks muutmisel.

Oskuste aasta kalendrisse on oodatud info sündmustest ja üritustest, mis tutvustavad töö- ja karjäärivõimalusi konkreetses sektoris või majandusvaldkonnas ja mis propageerivad töömaailmas vajalikke erialaseid (kutse)oskusi. Samuti on oodatud tegevused, mis tutvustavad tööandjate tegemisi töökohapõhise õppe koolitajana.  

Sellisteks sündmusteks võivad olla tööandjate ja ettevõtjate korraldatud ettevõtete tutvustuspäevad, konkursid, kutsemeistrivõistlused, karjääripäevad, töövarjupäevad, õpitoad, seminarid, konverentsid, minimessid, õpilasekskursioonid jms. Sihtgrupiks on eelkõige üldhariduskoolide noored, kel seisab ees karjäärivalik, aga ka nende õpetajad ja lapsevanemad ning täiskasvanud, kes plaanivad omandada kutseoskusi.

Üleriigiliselt toimub Oskuste aasta raames mitmeid üritusi ja konkursse. 4.-5. mail on uues formaadis suurüritus Noor Meister, kus võtavad omavahel mõõtu 30 eriala õpilased. Märtsikuus kuulutatakse välja üldhariduskoolide õpilastele suunatud videokonkurss „Mina oskan!“.

Kutseõppeasutustes üle Eesti toimub kümme inspiratsioonihommikut üldhariduskoolide õpilastele, mille raames tutvustatakse kutseõppevõimalusi ja töökohapõhist õpet, räägitakse 21. saj vajalikest oskustest ja Eestis nõutud erialadest. Kaasatakse tuntud inimesi, kes jagavad oma kutse õppimise lugu.
Kutseõppeasutuste eestvedamisel ning koostöös erinevate partneritega toimuvad kohalikud ja valdkondlikud tegevused ja üritused, mis aitavad Oskuste aasta sõnumeil levida üle Eesti.

Tööandjate ideed ja sündmused on oodatud aadressile mailto:oskuste.aasta@innove.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields