Avaleht

Ootame arvamusi: jäätmeseaduse eelnõu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on saatnud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks keskkonnaseadustiku eriosa jäätmeseaduse eelnõu ning vastavad rakendusaktid. Eelnõu on seotud 2011. aasta 16. veebruaril Riigikogus vastu võetud keskkonnaseadustiku üldosa seadusega ja on ette valmistatud keskkonnaõiguse kodifitseerimise raames.

Eelnõu eesmärk on eelkõige kehtivate jäätmeseaduse ja pakendiseaduse struktuuri ja sisu ühtlustamine, et regulatsioon oleks paremini süstematiseeritud ja seaduse adressaatidele arusaadavam.

Euroopa Liidu jäätmevaldkonna õigusaktid rõhutavad jäätmekäitluse kontrolli olulisust lubade ja registreerimissüsteemi abil, eeskätt ohtlike jäätmete osas. Eestis on jäätmelubade ja ohtlike jäätmete käitluslitsentside alusel toimiv süsteem rakendunud juba 1992. aastast.  Eelnõuga loobutakse ohtlike jäätmete käitluslitsentsist kui tegevusloast (s.t eraldi seisvast haldusaktist). Samuti täpsustatakse eelnõuga lubade ja registreerimise nõudeid, et vähendada halduskoormust nii loa ning registreeringu taotlejale kui nende väljaandjale. 

Eelnõu sätestab jäätmehoolduse korralduse, nõuded jäätmete tekke ning jäätmetest tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks, sealhulgas meetmed loodusvarade kasutamise tõhususe suurendamiseks ja sellise kasutamise ebasoodsa mõju piiramiseks, samuti sätestab üldnõuded pakendile ja pakendi kasutamisele, pakendi vältimise ja vähendamise meetmed, nõuded pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrollile ning samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest.

Seaduse planeeritud jõustusmisaeg on 1.jaanuar 2017.a.

Ootame teie kommentaare ja ettepanekuid eelnõule 13.oktoobriks 2015 aadressil: piia@employers.ee

Lingid dokumentidele (.rtf-failid):
Eelnõu
Eelnõu lisa
Seletuskiri

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields