Avaleht

Küsime arvamusi: EL-i ettevõtete ühtne konsolideeritud tulumaksubaas

Euroopa Komisjon plaanib 2016. aastal välja pakkuda ühtsed reeglid Euroopa Liidu ettevõtete konsolideeritud tulumaksubaasi arvutamiseks (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB).  CCCTB on vabatahtliku süsteemina arutlusel olnud üle kümne aasta ja selle põhimõtted on liikmesriikidele tuttavad.

Seekord kavatsetakse CCCTB muuta kohustuslikuks vähemalt kõikidele rahvusvahelistele kontsernidele, kuid välistatud ei ole ka kõigile ettevõtetele ühtsete reeglite kehtestamine.

Ühtne maksubaas tähendab, et maksubaasi arvutamise üldpõhimõtted ja elemendid on kõikides liikmesriikides samad (maksuvabad tulud, mahaarvatavad kulud, esinduskulude mahaarvamise määr, tulude ja kulude kajastamise aeg, eraldised, lootusetute nõuete mahaarvamine, põhivarade maksuamortiseerimise põhimõtted ja määrad jne). Konsolideerimine tähendab lihtsustatult seda, et rahvusvahelised ettevõtted saavad oma eri liikmesriikide ettevõtete kasumi ja kahjumi tasaarveldada. Liikmesriigile jäetakse võimalus otsustada jätkuvalt maksumäära üle.

Täiendava info leiate Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Teie tagasisidet ootame kuni 13. novembrini: raul.aron@employers.ee või telefonil 6999305

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields