Avaleht

Kandidaate Eesti Tööandjate Keskliidu volikogusse saab esitada 10. veebruarini

Eesti Tööandjate Keskliidu üldkoosolek toimub 17. veebruaril kell 15 Tööandjate majas (Kiriku 6, Tallinn). Üldkoosoleku päevakorras on põhikirja punktis 5.2. nimetatud volinike koosoleku valimine. Volinike koosolek (volikogu) on Eesti Tööandjate Keskliidu liikmete seast valitud kuni 30 liikmeline organ, mis täidab põhikirjas ettenähtud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid.

Üldkoosolekul toimuva volikogu valimise läbiviimiseks on igal liikmel õigus esitada üks kandidaat. Eeldatakse, et esitatud kandidaat on Eesti majanduselus tuntud kui hea mainega väljapaistev ettevõtja. Avaldus Eesti Tööandjate Keskliidu volikogusse kandideerimiseks või kandidaadi nimetamiseks tuleb esitada  10. veebruariks 2016.a meiliaadressile employers@employers.ee. Avaldusel tuleb märkida ka töötajate arv, kellele kandidaadi üles seadnud liige või kelle liikmeskonda kuuluvad liikmed (tööandjate liitude puhul) kalendriaasta 1. jaanuari seisuga tööd annavad. Palume lisada avaldusele ka kandidaadi kirjalik nõusolek kandideerimiseks.

Üldkoosolekul saavad hääletada vaid Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed või neid volikirja alusel esindavad isikud.

Vaata lisaks: Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu valimiste kord

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields