Avaleht

Gümnaasiumi lõpetajatel avaneb võimalus omandada väärt amet töökohapõhise õppes

SA Innove on koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga loonud ilma eelneva töökogemuseta noortele soodsa võimaluse õppida töökohapõhises õppes. Vastuvõtt tööriistalukksepa, turvasüsteemide tehniku ja APJ lehtmetalli töötlemispinkide erialale algab juba juunis. Koostööprojekti on kaasatud kolm kutsekooli ja 11 ettevõtet.
 

Projekti eestvedaja, SA Innove projekti arendusjuhi Piret Liloveri sõnul tahetakse antud projekti raames jõuda kuni 26-aastaste noorteni, kel keskharidus omandatud, kuid erialast väljaõpet pole. „Samas oleks neil võimalus edukalt siduda õpingud ja töötamine, õppides kutseharidusetasemeõppes ning tehes samal ajal erialast tööd. Sealjuures maksab tööandja neile vähemalt Eesti Vabariigis kehtestatud miinimumpalka,“ tõi Lilover välja eelised, miks õppida töökohapõhises õppevormis.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhi Toomas Tamsari sõnul pakuvad koostööprojektis osalevad ettevõtted ja kutsekoolid noortele võimalust õppida selgeks väga praktilised ametid. „Tehnoloogia arengut arvestades on selge, et praktiliste oskustega ja oma valdkonna IKT-lahendusi tundvaid spetsialiste vajatakse nii täna kui ka tulevikus. Töökohapõhises õppes saavad noored õppida oma ala meistritelt ja leiavad väärt töökohad,“ sõnas Tamsar.

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on tasemeõppe vorm kutsehariduses, kus 2/3 õppest toimub ettevõttes ja ülejäänud kutsekoolis.

Täna õpib töökohapõhises õppes üle 2500 õppuri, kelle keskmine vanus on 38,8 aastat ning nad on valdavalt juba õpitavas valdkonnas töötavad inimesed, kes soovivad end erialaselt täiendada ning saada kutsekvalifikatsioon või koolitunnistus. Samas on meil terve hulk noori, kellel puudub erialane väljaõpe ning kes peale keskhariduse omandamist siirduvad edasiste õpingute asemel pigem tööturule, et saavutada majanduslik sõltumatus.

Vastuvõtt kolmele erialale toimub pilootprojekti  „Gümnaasiumi lõpetanud ja ilma erialase väljaõppeta noored töökohapõhisesse õppesse“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields