Avaleht

Euroopa Liidu ja Jaapani majanduspartnerluslepingu ühise dialoogi edukas algus

Euroopa Liidu ja Jaapani majanduspartnerlusleping on olnud jõus ühe aasta ning majanduslikus mõttes on tegemist suurima vabakaubanduslepinguga nii Euroopa Liidu kui Jaapani jaoks. Tänu EL-Jaapani majanduspartnerluslepingule on oluliselt lihtsustunud äritegemine Jaapaniga. Lisaks 97% tollimaksude kadumisele järgmise 15 aasta jooksul, vähenevad oluliselt ka administratiivsed kulud, mis peaks eriti rõõmustama väike-ja keskmise suurusega ettevõtteid, sest nende ressursid on alati piiratumad.

Euroopa Komisjon on viimastel aastatel teinud tublit tööd avades vabakaubanduslepingutega palju uusi ärivõimalusi Euroopa ettevõtjatele.  Kuid iga vabakaubanduslepingu tegelik edu oleneb eelkõige sellest, kui palju hakkavad ettevõtjad neid kasutama ehk kuivõrd kasvavad ka reaalselt vastastikused kaubandus-ja investeerimismahud. Euroopa Liidu eksport Jaapanisse on majanduspartnerluslepingu kehtuvuse jooksul kasvanud 6,6%. Euroopa Liidu põllumajandus- ja toidusektori ekspordikasv on olnud 20,8% ning tööstuskaupadel 7%. Üha enam vaatavad Jaapani turu poole ka Eesti ettevõtjad. Eesti Tööandjate Keskliit on ka omalt poolt aktiivselt kaasa aidanud EL-Jaapani majandussuhete edendamisse tutvustades Eesti ettevõtjatele Jaapani turu võimalusi, kui võõrustades kõrgetasemelisi Jaapani ettevõtjate delegatsioone. Viimati võõrustasime Jaapani sõsarorganisatsiooni – Keidanreni delegatsiooni novembris 2019, mis tõi siia Jaapani juhtivad elektroonika-, keemia- ja metsatööstuse ning infrastruktuuri ettevõtted.

Vabakaubanduslepingute puhul on oluline, et mõlemad osapooled ka lepingus kokkulepitut rakendavad.  EL-Jaapani majanduspartnerluslepingu säästva arengu peatüki rakendamise jälgimiseks on Euroopa Liidu poolelt moodustatud kodanikuühiskonna organisatsioonidest koosnev nõuanderühm (Domestic Advisory Group). Selles nõuanderühmas osaleb ka Eesti Tööandjate Keskliidu rahvusvaheliste suhete juht Eve Päärendson, kes on lisaks ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Jaapani Seirekomitee juht. Euroopa Liidu ja Jaapani kodanikuühendused kohtusid jaanuari viimasel nädalal Tōkyōs, et arutada, kuidas on kulgenud EL-Jaapani vabakaubanduslepingu säästva arengu peatüki rakendamine. Antud koosolekule eelnes ringmajanduse ümarlaud ning palju põnevaid kohtumisi Jaapani ettevõtlus-, töötajate-, tarbija-, sotsiaalse innovatsiooni ja naisteorganisatsioonidega, OECD ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) Tōkyō esindustega, samuti Tōkyō 2020 olümpiamängude korralduskomitee esindajaga. Kõigest sellest lähemalt saate lugeda pikemalt Eve Päärendsoni artiklist EMSKi Tööandjate rühma uudiskirjast

Fotod: Eve Päärendson 
Pildid kohtumiselt Euroopa Liidu ja Jaapani kodanikuühendustega

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields