Avaleht

ERM kogub mälestusi 1990ndate tööelust

Eesti muuseumid koguvad EV100 puhul 1990ndatest aastatest lugusid, mis aitaksid jäädvustada toonaseid muutusi üksikisiku argielus. 

1990ndate aastate alguses, kui taasiseseisvunud riigi värske valitsus hakkas kiiresti läbi viima radikaalseid majandusreforme, toimusid suured muutused ka Eesti inimeste töökäigus. Piirkonniti olid võimalused väga erinevad, paljudel sai alguse suur ebakindlus, mis eeldas hakkamasaamisel inimestelt initsiatiivikust ning viis uute alguste ja oskusteni. Kümne aastaga vahetas töökohta ligi pool Eesti tööealistest inimestest.

„Oleme huvitatud lugudest, mis kirjeldavad inimeste tööelus toimunud muutusi. Kõik 90ndatel töötanud inimesed võivad meenutada, milliseid valikuid ja otsuseid tehti, milline oli toimetulek ja töötasu, milliseid uusi oskusi tuli omandada ja kas näiteks mäletatakse suhteid kolleegidega, esimest arvutit või tööreisi,“ sõnas ERMi teadussekretär Agnes Aljas.

Meenutusi võib kirjeldada pikemalt kogu kümnendi ulatuses, kuid keskenduda võib ka mõnele konkreetsele seigale oma tööelus. Kogemusi ja mälestusi saab 30. augustini kirja panna portaalis Rahvalood (http://rahvalood.ee/lood/1990-aastate-tooelu-ja-tootamine/), kust leiab ka ERMile juba saadetud lugusid.

Fotosid saab üles laadida ERMi pildisaatjate veebikeskkonnas Pildiait.

Pikemaid kirjeldusi ja materjale võib saata ka ERMi peaarhivaar Tiina Taelale aadressil tiina.tael@erm.ee.

Portaalis Rahvalood koguvad 90ndatest mälestusi ka teised Eesti muuseumid. Materjalid säilitatakse muuseumide kogudes ning neid kasutatakse näituste loomisel. Näiteks tänavu oktoobris avatakse ERMis mitme muuseumi ühisnäitus „Ise tehtud Eesti“, mis näitab, milliste küsimuste ees igaüks 1990ndatel seisis.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields