Avaleht

Brüsselis kohtusid BusinessEurope’i presidendid

BusinessEurope presidentide kohtumine Brüsselis. Foto: BusinessEurope
BusinessEurope presidentide kohtumine Brüsselis. Foto: Tryptique

Tööandjate keskliit osales 23.-24. novembril Brüsselis toimunud Euroopa tööandjate katusorganisatsiooni BusinessEurope’i presidentide kohtumisel.

Kohtumise päevakorras olid nii Euroopa ettevõtete konkurentsivõime arutelu Euroopa Komisjoni ase-presidendi Valdis Dombrovskisega, kui ka ettevõtete põhisõnumid 2024. aastal valitavale uuele Euroopa Parlamendile ja Euroopa Komisjonile.

Euroopa majanduse tugevdamine on oluline tagamaks Euroopa Liidu toimimine rahu, jõukuse, turvalisuse ja stabiilsuse ankruna

Traditsiooniks on saanud vastu võtta deklaratsioon, millega juhtida järgmise ELi nõukogu eesistuja (sel korral Belgia) tähelepanu ettevõtjate jaoks olulistele teemadele, mis aitaks lihtsustada ettevõtlust Euroopas, tugevdaks Euroopa majandust, toetaks Ukrainat ja aitaks tagada rahu, stabiilsust ja jõukust kasvavate geopoliitiliste pingete keskel. Vastuvõetud deklaratsioonis keskendutakse kolmele prioriteedile:  

  • Regulatiivse raamistiku kujundamine ühtsel turul, et lahendada ülereguleerimise ja turu integratsiooni probleeme, eesmärgiga toetada ettevõtete arengut ja innovatsiooni;
  • Turvalisuse ja majandusliku võimestamise vahelise tasakaalu saavutamine, säilitades avatuse strateegilise autonoomia jaoks ning lahendades rahvusvahelisi kaubandusvaidlusi;
  • rohelise kokkuleppe toetamine tööstuslepinguga, keskendudes dekarboniseerimisele ilma deindustrialiseerimiseta ja edendades investeeringuid uutesse tehnoloogiatesse.

BusinessEurope’i läbiviidud uuring on näidanud, et võrreldes globaalsete konkurentidega peetakse EL-i vähem atraktiivseks investeerimiskohaks. See rõhutab vajadust elavdada ELi ühtset turgu, et soodustada erainvesteeringuid ja innovatsiooni. Arutelud Dombrovskisega keskendusid eelkõige EL-i muutmisele atraktiivseks investeerimiskohaks. Eriti rõhutati oskuste puudujääkide lahendamist, ELi majanduslike sõltuvuste vähendamist ja konkurentsivõime suurendamist. Selleks kasutatakse strateegiaid nagu ümberõpe/edasiõpe, liigsete sõltuvuste vältimine, avatud investeeringute ja kapitalivoogude säilitamine ning suuremat pingutust halduskoormuse vähendamiseks ELis. Samuti on oluline innovatsiooni soodustamine siseturul.

Lisaks toimusid arutelud küberjulgeoleku teemal koos Catheringe De Bollega ja murdeliste tehnoloogiatega (distruptive) seotud teemadel NATO asepeasekretäri Mircea Geoanaga. Üritusel toimus ka kõrgetasemeline kohtumine kuningas Philippe’iga ja õhtusöök asepeaminister Paul Van Tigcheltiga, rõhutades vajadust Belgia ELi eesistumise jooksul toetada VKEde kasvu ja konkurentsivõimet. Põnevad arutelud Euroopa Kohtu president Koen Lenaertsiga tutvustasid Euroopa Kohtu rolli Euroopa ettevõtlushuvide kaitsmisel ning hoiatasid vastuvõetavate õigusaktide õigusselguse puudumise eest.

Ootused Belgia eesistumisele ja EL-i komisjonile

Koosolekul käsitleti ka seda, mida ettevõtted ootavad eelseisvalt Belgia ELi eesistumiselt ja järgmiselt EL-i komisjonilt. EL-i eesmärk on saavutada tasakaal majandusliku julgeoleku ning roheliste ja digitaalsete üleminekute vahel, et tagada jõukus ja globaalne konkurentsivõime. BusinessEurope pakub selleks seitset tegevust:

  • tasakaalu saavutamine julgeoleku ja majanduskasvu vahel;
  • regulatsioonide ja administratiivse koormuse vähendamine ettevõtetele, eriti VKEdele;
  • rohelise kokkuleppe muutmine kasvustrateegiaks koos tööstusstrateegia toega;
  • ühtse turu integratsiooni ja digitaliseerimise tugevdamine;
  • tööjõupuuduste ja oskuste mittesobivuste (skills mismatch) käsitlemine;
  • jätkusuutlike avalike finantside tagamine, sealhulgas toetus Ukrainale ja uutele väljakutsetele;
  • valmistumine järgmiseks laienemiseks, kaheksa tunnustatud ELi liikmekandidaadiga.

Eesti Tööandjate Keskliitu esindasid kohtumisel volikogu esinaine Kai Realo, tegevjuht Arto  Aas ja välissuhete nõunik Kristi Sõber.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields