Avaleht

Avalda arvamust: Tulu ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni lisade vormimuudatused

Rahandusministeerium soovib seoses töövõimereformi ja Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiivi muudatuste ülevõtmisega muuta tulu ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni lisade vorme.

Peamised muudatused:
1) Määruse eelnõuga rakendatakse TSD-le töövõimereformiga seotud üleminekut töövõimetuspensionite süsteemilt töövõimetoetuse süsteemile. Töövõimetoetust hakkavad saama osalise ja puuduva töövõimega inimesed ning töövõimet hakkab hindama ja toetust maksma Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa). Tulenevalt töövõimereformist hakatakse 1. juulist 2016 näitama vormi TSD lisadel 1 ja 2 lisaks töövõimetuspensionile ka osalise või puuduva töövõimega töötajale maksustamisperioodil makstud tasu osa, millelt tööandja esitatud taotluse alusel maksab sotsiaalmaksu töötukassa. Õigust riigi poolt sotsiaalmaksu maksmisele kontrollitakse iga kuu ning töötukassa maksab sotsiaalmaksu piiratud töövõimega isiku eest ilma tööandja poolt igakuiselt taotlust esitamata.

2) Määruse eelnõu teiseks oluliseks teemaks on üle võetud Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiivist (2011/96EL ja 2014/86/EL) tulenevad TuMS muudatused, mille eesmärk on kehtestada ema- ja tütarühingu vaheliste kasumi jaotamise maksete suhtes üldine kuritarvituste vastane säte ning vältida topeltmittemaksustamist hübriidlaenude puhul. Deklareerides saadud dividendi vormi TSD lisal 3 või lisal 7 maksuvaba dividendina, kinnitab sellega maksumaksja, et dividendi maksjal ei ole oma residendiriigis õigust seda dividendi kasust maha arvata.

Ootame kommentaare 11. aprilliks meiliaadressile raul.aron@employers.ee

Määruse eelnõu

Seletuskirja eelnõu

Vormi TSD Lisa 1

Vormi TSD Lisa 2

 

Vormi TSD Lisa 7

 

 

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields