Avaleht

Avalda arvamust: perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu

Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks perehüvitiste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Eelnõuga elluviidavate muudatuste eesmärk on luua vanemahüvitiste skeemi rohkem võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks ning hoolduskoormuse ühtlasemaks jaotumiseks vanemate vahel.

Kuivõrd muudatused on väga mahukad ning eeldavad paljude osapoolte kokkuleppeid ja infotehnoloogilisi arendusi, töötatakse välja kaks eelnõu, mis rakendatakse etapiviisiliselt.

Käesoleva eelnõuga tehakse vanemahüvitise süsteemis järgmised muudatused:

  • isal on võimalik jääda isapuhkusele senise 10 tööpäeva asemel 30 päevaks ning kasutada oma õigust emaga samal ajal või eraldi;
  • isa täiendava vanemahüvitise saamise õigus ei sõltu isa eelnevast töösuhtest ega töötamise lepingulisest vormist;
  • vanemahüvitise maksmist saab peatada ja jätkata vastavalt isiku soovile kuni lapse 3-aastaseks saamiseni;

Juhin tähelepanu, et etteteatamistähtaega ei ole muudetud, st., kehtib töölepingu seaduse § 62 lõikes 2 sätestatud 14 kalendripäeva.

  • vanemahüvitise maksmise ajal on võimalik teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist

(2018. aastal oleks see summa ca 1533 eurot kalendrikuus), ilma et hüvitist vähendataks;

  • lapsehooldustasu maksmine lõpetatakse ning vastavad vahendid integreeritakse etapiviisi vanemahüvitise skeemi.

Eelnõuga saate tutvuda siin. 
Siit leiate eelnõu lisa 1 ja siit eelnõu seletuskirja

Ootame teie kommentaare ja ettepanekuid hiljemalt 08.augusti hommikuks aadressil raul@employers.ee.

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields