Avaleht

Avalda arvamust: kaitseliidu seaduse muudatused

Kaitseministeerium on kooskõlastamisele saatnud kaitseliidu seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse (VTK).

Kaks esimest VTK-s kajastatud probleemi käsitlevad täiendava tasustamata puhkuse võimaldamist kaitseliidu liikmetele.

  1. Tööandja kohustus lubada isik õppekogunemisele ja lisaõppekogunemisele

Kaitseliidu seaduse (KaLS) § 4 lõike 1 punkti 4 kohaselt võib Kaitsevägi kaasata Kaitseliitu õppekogunemise ja lisaõppekogunemise läbiviimisele. Seadus ei võimalda aga Kaitseliidu

tegevliikmel saada tööandjalt sellise teenistuskohustuse täitmiseks tasustamata lisapuhkust ning tööandjal puudub kohustus selleks ajaks töötajale töökoht säilitada.

Õppekogunemisest teavitatakse tegevliikmeid 120 päeva ette, kuid lisaõppekogunemisest teavitatakse ette reeglina väga lühidalt (paar päeva). Sellest tulenevalt on töötajal keerulisem oma töökohustusi ümber korraldada ning lisaõppekogunemisele Kaitseliidu kaasamise korral teenistuskohustust täita, kuna tööandjal puudub kohustus sellises olukorras töötajale töökoht säilitada.

Seadusemuudatuse eesmärk:

Tööandja kohustus lubada isik õppekogunemisele ja lisaõppekogunemisele Kaitseliidu tegevliikmetel on Kaitseliidu kaasamise korral teenistuskohustuse täitmiseks

võimalik osaleda Kaitseväe õppekogunemise ja lisaõppekogunemise läbiviimises malevapealiku kutse alusel ning tööandjad võimaldavad neile selleks vajaliku arvu (kuni 30 päeva) tasustamata lisapuhkust ja säilitavad töökoha.

  1. Kaitseliidu liikmete sotsiaalsed garantiid kaasumise korral

Kaitseliidu tegevliikmetel on Kaitseliidu kaasamisel võimalik osaleda päästesündmuse lahendamisel, hädaolukorra töödel, erakorralise seisukorra lahendamisel, küberturvalisuse tagamisel, Kaitseväe korraldatavale õppekogunemisel ja lisaõppekogunemisel, politsei ülesannete täitmisel ning korrakaitseseaduses sätestatud ülesannete täitmisel.

Kaitseliidu tegevliikmeid võib kaasata keskmiselt 30 päevaks riigi ülesannete täitmisele, kuid tööandjal lasub kohustus lubada Kaitseliidu tegevliige riigi ülesandeid täitma vaid eriolukorra tööde puhul kuni kümneks päevaks ning Kaitseliit võib maksta hüvitist vaid viie kalendripäeva eest.

Seadusemuudatuse eesmärk:

Kaitseliidu kaasamiste korral on Kaitseliidu tegevliikmetele ette nähtud kuni 30-päevane tasustamata puhkuse saamise võimalus ning Kaitseliidul õigus

tegevliikmetele maksta hüvitist 30 päeva eest.

Loe terviklikku väljatöötamiskavatsust siit.

Ootame teie kommentaare hiljemalt 22.augustiks aadressil raul.aron@employers.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields