Avaleht

Algas konkurss „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2016“

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ootab taas ettevõtlust edendanud organisatsioone osalema konkursil „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2016”, mis on ühtlasi Eesti eelvooruks üle-euroopalisele konkursile „Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad 2016”. 
 
Kandideerima oodatakse valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki teisi institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi, kes on oma tegevusega on edendanud ettevõtluskeskkonda. Era- ja kolmandast sektorist oodatakse konkursile algatusi, mille puhul on toimunud koostöö avaliku sektoriga.
 
Projekte saab konkursile esitada kuues kategoorias:
 
• Auhind ettevõtlusvaimu edendamise eest. Tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis edendavad loovust, uuenduslikkust ja riskivalmidust toetavat ettevõtluskultuuri ning -hoiakut eriti just noorte ja naiste hulgas.
 
• Auhind ettevõtlusalastesse oskustesse investeerimise eest. Tunnustatakse algatusi piirkondlikul või kohalikul tasandil, mis parandavad ettevõtlusoskuseid ja juhtimisoskuseid.
 
• Auhind ettevõtluskeskkonna parandamise eest. Tunnustatakse riiklikke, piirkondlikke või kohalikke uuenduslikke projekte ärikeskkonna edendamiseks, mis toetavad ettevõtete käivitamist ja kasvu, lihtsustavad juriidilisi ja administratiivseid protseduure ja rakendavat põhimõtet „Mõtle esmalt väiksele“ eelkõige väikeste ja keskmiste ettevõtete toetamiseks.
 
• Auhind ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamise eest. Tunnustatakse algatusi, mis julgustavad ettevõtlust riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, eriti väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, saama suuremat kasu nii Euroopa Liidu kui ka välisturgude poolt pakutavatest võimalustest.
 
• Roheliste turgude ja ressursside kasutamise arengu toetamine. Tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis toetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rohelistele turgudele ning aitavad neil täiustada oma ressursside kasutust, näiteks roheliste oskuste arendamise ja sobitamise ning rahastamise abil.
 
• Auhind vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse eest. Tunnustatakse ametivõimude või avalike/erapartnerluste, riiklikke, piirkondlikke või kohalikke algatusi, mis edendavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulgas sotsiaalset vastutustunnet. Selle kategooriaga tunnustatakse ka pingutusi, mida on tehtud ettevõtluse edendamiseks ebasoodsas olukorras ühiskonnarühmade (nt töötud, eriti pikaks ajaks tööturult kõrvale jäänud, seaduslikud ümberasujad, erivajadustega inimesed või etnilistesse vähemusgruppidesse kuuluvad isikud) seas.

Kuidas osaleda?
Osalemiseks tuleb täita vastav registreerimisvorm ja saata täidetud ning allkirjastatud vorm aadressile: kaupo.sempelson@mkm.ee.
Lisainfo
Projektide esitamise tähtaeg on 7. aprill 2016.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields