Avaleht

NUTIKAS toetusmeetme tagasiside kogumine

2016. aastal käivitus ettevõtete ja teadusasutuste koostööd toetav nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute meede ehk NUTIKAS. Toetusmeede võimaldab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte. Meetme kogumaht on 26,5 miljonit eurot, seni on toetatud 32 koostööprojekti kogumahus 11,3 miljonit eurot.

Praegune, kolmas taotlusvoor, lõpeb 19.12.2018. a ning järgmise aasta algul on plaanis avada uus taotlusvoor. ETAg on läbi viimas tagasiside kogumist meetme toimimise kohta. Tagasiside kogumise eesmärgiks on välja selgitada, kas meetme tingimused vastavad ettevõtjate ootustele ja mis tingimustel võiks meede töötada veelgi tõhusamalt. Nt meetme üldtingimused; tingimused ettevõtetele/teadusasutustele; projektide rahastamise tingimused; projektide taotlemise ja elluviimise tingimused. Kokkuvõtte tagasisidest esitame Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Üheks tagasiside kogumise vormiks on ka arutelud tööstuse erialaliitude ja katusorganisatsioonidega, mida olemegi hetkel tegemas. Eesti Tööandjate Keskliit koondab endas erinevaid ettevõtteid ja nende liitusid ja teilt saadav tagasiside oleks meile suureks abiks.

Lisan otseviited meetme materjalidele SA Archimedes veebilehel: archimedes.ee/nutikas

Eesti Teadusagentuuri veebilehel: etag.ee/nutikas

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields