Avaleht

Võimalus panustada ülemaailmsesse juhtimiskultuuri kaardistamisse

Estonian Business Chool ootab kõiki juhte osalema “GLOBE 2020” (Global  Leadership  and  Organizational  Behavior Effectiveness)  rahvusvahelises uuringus. Palume Teil anda oma panus Eesti juhtimiskultuuri ja valitsevate juhtimisstiilide kaardistamiseks. Selleks palume Teil täita kultuuri, usalduse ja juhtimise teemaline küsimustik, mis avaneb lisatud lingilt siit.

Kõik küsimustiku täitjad saavad koheselt peale küsimustiku täitmist teada enda isikliku GLOBE2020 kategooriate järgi koostatud juhtimisprofiili ning selle võrdluse GLOBE keskmise juhi profiiliga, mille näide on lisatud e-maili manuses. 

Estonian Business School, olles projekti eestipoolne partner, pakub lisaks kõikidele osalejatele  võimalust  tulla  Estonian Business Schooli  seminarile, kus projekti lõppedes tutvustatakse lähemalt GLOBE2020 küsimustikus kaetud juhtimisstiilide kategooriaid, nende tugevusi ja nõrkusi ning Eestis kasutusel olevaid juhtimistiile ning nende seotust laiema kultuurilise taustaga.

Nimetatud uuring viiakse GLOBE2020 projekt raames läbi 116 riigis. Tegemist on teadusuuringuga, mille eesmärgiks on kaardistada erinevad juhtimisstiilide ning nende vastavalt nende effektiivsuse seoses valitseva kultuurilise kontekstiga. Projekti eesmärgiks on mõista globaalses plaanis kultuuri ja usalduse muutusi põhjustavaid aspekte. Uuringus osalevate riikide arv võimaldab huvitavaid võrdlusanalüüse, mis aitavad paremini mõista erinevast kultuurilisest taustast tulenevaid juhtimisväljakutseid. Seega kindlasti ei ole GLOBE2020 projekti tulemused piiratud ainult teadusmaailmaga, vaid omavad ka praktilist väärtust organisatsioonides ja ettevõtetes tegutsevatele eritaseme juhtidele.   

Küsimustik on inglisekeelne, vastamine võtab 20-25 minutit aega ning on täiesti anonüümne. Teie poolt täidetud online küsimustiku  vastused salvestatakse Simon Fraseri ülikooli serveris, Kanadas. Simon Fraseri ülikool tagab küsimustiku vastuste haldamise vastavuse üldkehtivate andmekaiste regulatsioonidega. 

GLOBE on 20 aastat kestnud ülemaailmne koostöö projekt, mis uurib suhteid ühiskonnas, juhtimises ja organisatsioonides.  Rohkem infot projekti kohta: https://globeproject.com/

Kui teil on projekti kohta rohkem küsimusi, palun võtke ühendust Kätlin Pulgaga Estonian Business School-ist e-maili aadressilkatlin.pulk@ebs.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields