Avaleht

Erakondade valimisprogrammide analüüs 2019

3. märtsil 2019 valitakse Eestis Riigikogu. Lisaks isikutele valitakse seal ka programme, mille alusel sünnib koalitsioonilepe. Selle leppe põhjal tehakse järgnevateks aastateks otsused, mis mõjutavad meie kõigi elu ja mitte üksnes 2023. aasta valimisteni, vaid märksa kauem. See on põhjus, miks tööandjad sõnastasid ka 2018. aastal oma manifesti.

Eestil läheb praegu hästi – maksud laekuvad (va need mis laekuvad Lätti), palgad kasvavad, start-up skeene on popp, elu tundub kui lill. Kuid samal ajal tehakse uusi investeeringuid vähe, töötajaid ja õpetajaid ei jätku, Haigekassal on eelarvega toimetulek iga-aastane probleem, ettevõtjate kasumlikkus langeb, innovatsiooni panustamine ei kasva. Valimised võiksid paljudele nendele probleemidele vastuseid pakkuda. Kas erakonnad on valmis nendele küsimustele adekvaatselt vastu astuma? Kas juhid on võimelised neid probleeme mõistma?

 

 

Oleme kokku pannud erakondade programmide võrdluse, kus vaatleme meid huvitavaid teemasid:

  • Mis on majanduse põhiprobleemid ja väljakutsed?
  • Millised olid meie ettepanekud manifestis ja kuidas neid on programmides kajastatud?
  • Milliseid alternatiivseid lahendusi on erakonnad pakkunud?

Meie hinnang ei kandideeri absoluutse tõe kriteeriumile, kuid see on Tööandjate vaade suuremate ja suurema tõenäosusega Riigikogusse pääseda võivate erakondade programmidele. Olgu see analüüs abiks neile, kes pole oma valikut veel teinud või neile, kes tahavad sisuliselt mõista kelle valikud meie elu enim mõjutavad.

Siit on võimalik alla laadida ühtne exceli tabel sisulisema analüüsi ja teema esinemist tähistavate värvidega, kus roheline tähistab teema esinemist, kollane ääri-veeri vähest mainimist ja punane teemakäsitluse puudumist või vastupidise eesmärgiga käsitlust.

 

Kõigepealt aga meeldetuletuseks Eesti Tööandjate manifesti aluspõhimõtted, millest me  oma analüüsis lähtume:
  • Meie ühine eesmärk on Eesti inimeste heaolu kestlik kasv, mille ainus allikas on majanduskasv.
  • Eesti majanduspoliitika on liberaalne ja ülim väärtus on indiviidi vabadus. Riigi ülesanne on see vabadus kindlustada, sekkudes ettevõtlusse nii vähe kui võimalik.
  • Eesti on õhuke riik – väike, aga tegus. Selle alus on arusaam, et koos vabadusega on indiviidil ka vastutus oma elu ja valikute eest. Eesti maksukoormus jääb alla 35%.
  • Eesti majandus-, maksu- ja õiguskeskkond on lihtne, selge, ennustatav ja usaldusväärne.
  • Eesti on avatud riik. Oleme avatud uutele ideedele ja inimestele ning uuele tehnoloogiale.
  • Eesti on Euroopa erksaim riik. Selle alus on tõhus ja usaldav koostöö. Meie asjaajamine on kiire, sisuline ja bürokraatiavaba.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields