Avaleht

Valik toimuvatest koolitustest

TALLINNAS
Argumenteerimine. Tõnu Lehtsaar. 6. veebruar
Antakse praktilisi näpunäiteid, kuidas oma seisukohti veenvalt ja arusaadavalt esitada.

Skandaalid ja media hype. Halliki Harro-Loit. 11. veebruar
Õpitakse mõistma mehhanisme, kuidas uudisajakirjandus konstrueerib meediaskandaale; miks meedias haibitakse reaalset elu vähe mõjutavaid sündmusi või inimesi; milliseid positiivseid efekte võib ühiskonnas saavutada intensiivse meediakajastusega.

TARTUS
Ametikirja koostamine inglise keeles. Ele Sepp. 3. veebruar
Antakse teavet ingliskeelsete ametikirjade koostamise ja vormistamise ning õige stiili valiku (ametlik, mitteametlik) kohta.

Rahvusvaheline eraõigus. Maarja Torga. 17. veebruar
Antakse teadmisi rahvusvahelise eraõiguse valdkonnas kasutusel olevast ingliskeelsest õigusterminoloogiast, selgitatakse riigisiseselt ja rahvusvaheliselt kasutusel olevate õiguslike terminite erinevusi ning tutvustatakse osalejatele rahvusvahelise eraõiguse põhimõisteid.

PÄRNUS
Tööstress ja selle mõju tööjõu voolavusele. Liina Puusepp. 3.veebruar
Omandatakse teadmised tööstressi olemusest, sümptomitest ja tagajärgedest ning õpitakse neid seostama tööjõu voolavuse ja sellega kaasnevate kuludega.

Häälekool. Sinu hingamine on Sinu hääl. Meelis Sarv. 4. veebruar
Õpitakse võtteid hääle paremaks kasutamiseks avalikul esinemisel – kuidas läbi õige hingamise kasutada häält täisväärtuslikuna ja mahukana, kuidas häält hoida ja vähendada hääle väsimist.

E-KURSUSED
Juhtimise ABC. Kurmet Kivipõld, Rebekka Vedina. 2. veebruar-31. juuli
Luuakse võimalused juhtimise aluste st. organisatsioonis toimuvate organisatsiooniliikmete vaheliste protsesside tundma õppimiseks, võimaldamaks kursuse läbijal mõista ja lahendada olulisi juhtimisalaseid küsimusi ning arendada juhi tööks vajalikke baasteadmisi ja oskusi.

Info ja registreerimine: www.ut.ee/talveulikool, taiendusope@ut.ee, 737 6614

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields