Avaleht

Uuest aastast muutuvad maksudeklaratsioonide vormid

Rahandusministeerium on alates 1. jaanuarist muutmas mitmete kehtivate deklaratsioonide vorme:

TSD lisa 1 – madala sissetulekuga isikute iga-aastane tagasimakse
TSD lisa 1 – renditulu mõiste täpsustus
TSD lisa 2 – eluruumi üürimisega seotud kulude mahaarvamine (20%)
TSD lisa 3  muudatus tehniline, täpsustatakse tulumaksu arvutamist
TSD lisa 4 – välislähetuse päevaraha maksmine üle maksuvaba piirmäära ei ole erisoodustus, on töötajale töö eest makstav tasu
TSD lisa 4 – koolituskulude maksustatavast tulust mahaarvamise õiguse piiramine (TuMS § 26)
TSD lisa 5 – tehniline muudatus: TuMS § 49 lõike 2 kohaselt ei maksustata tulumaksuga kalendriaasta jooksul tehtud annetusi kas 3% ulatuses samal kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summalt või 10% ulatuses kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.
TSD lisa 7 – täpsustatakse omakapitali tehtud sissemakse selgitust (TuMS § 50)
INF 3 – füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsiooni täiendatakse uue koodiga 15060, kus märgitakse koolituse liik (tasemekoolitus, täienduskoolitus, huviharidus). Vormi muudatused on tingitud TuMS § 26 muutmisest, mille alusel piiratakse koolituskulude maksustatavast tulust mahaarvamise õigust.
INF14 – isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise ja koolituskulude katmise deklaratsiooni II osa – kalendriaasta jooksul töötaja eest tasutud või talle hüvitatud tasemeõppe või täienduskoolituse kulud, mida ei käsitata erisoodustusena. Teave selliste kulude kohta on maksuhalduri jaoks vajalik nii maksusoodustuse kasutamise kontrollimiseks kui ka tagamaks, et töötaja ei arva samu koolituskulusid maha oma maksustatavast tulust TuMS § 26 alusel, mis viiks topelt maksuvabastuseni.

Vormi INF 14 täiendatakse uue koodiga, kus näidatakse täienduskoolituse õppekava eesmärk, milleks on tasemeõppe õppekavas sisalduvate või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe.

Muudatuste sisseviimiseks muudetakse rahandusministri 29. novembri 2010. a määrust nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad“.

Eelnõu on sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning kohtute seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse rakendusakt.

Määruse planeeritud jõustusmistähtaeg on 1.jaanuaril 2016.

Kui Teil on kommentaare ja , siis saatke need palun 13.oktoobriks 2015 aadressil piia@employers.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields