Avaleht

Töötukassa: Aktiivne koostöö tööandjatega on meile tähtis

Töötukassa pingutab selle nimel, et koostöö tööandjatega muutuks veelgi aktiivsemaks, kirjutab Kristiina Palm, Eesti Töötukassa tööandjatega koostöö nõunik.

Kõigis töötukassa maakondlikes osakondades töötavad selle aasta juunist tööandjate konsultandid, kes on kohalikule tööandjale töötukassas esimeseks kontaktiks, kelle poole pöörduda. Meie konsultandid võtavad ettevõtjatega ka ise ühendust, et  teenuseid tutvustada ning tööandjate soove ja ettepanekuid kuulata. Saame olla abiks õige teeotsa leidmisel ka siis, kui küsimus ei ole töötukassa  valdkonnast. Tööandjate konsultantide loodud maakondlik võrgustik kaasab erinevaid tööturu osapooli eesmärgiga elavdada regionaalset majandust ja olla tööandjatele abiks tööjõuprobleemide lahendamisel.

Koostööleppe partnerid
Sel aastal vahendas töötukassa ligi pool Eesti majanduse vakantsidest, mis on märk tööandjate usaldusest meie vastu. Tööturu eksperdina on meile oluline nii töötuse ennetamine kui ka sobiva töötaja leidmine igale meie kaudu vahendatud töökohale. Lisaks tööotsijatele mõeldud teenustele oleme järjest enam tähelepanu pööranud tegevustele ja teenustele, mis aitavad tööandjaid. 2012. aastal alustasime koostöölepete sõlmimist ettevõtetega, kellega meil on olnud pikaajaline ja mitmekülgne koostöö. Vahendame neile tööjõudu, korraldame infopäevi ning koostööpartnerid on meile praktikabaasiks, nad aitavad meil ka arendada uusi, tööturu ootustele vastavaid teenused. Just nemad on esimesed, kes praktikas proovivad meie uute teenuste toimimist. Praeguseks oleme sõlminud 15 koostöölepet.

Meie eesmärk on jõuda koostöölepeteni  erinevate valdkondade ettevõtetega kõigis maakondades olenemata ettevõtte suurusest. Läbirääkimised uute lepete sõlmimiseks tööandjatega, kes juba praegu kasutavad töötukassa töötavatele inimestele mõeldud teenuseid on käimas. Edumeelne  algatus töötavatele inimestele mõeldud teenuste kasutamisest on Valga Haiglast, kes on otsustanud pakkuda töötukassa karjäärinõustamist kõigile oma töötajatele.  Tööelu läbimõeldumaks muutmiseks on hea anda  töötajatele võimalus aeg maha võtta ja enda peale mõelda.

Teenuseid nii laienemisel kui ka koondamisel 
Tööandjad võiksid meiega ühendust võtta nii olukorras, kui ettevõttel on plaanis laieneda, kui ka siis, kui ettevõte mingil põhjusel peab uksed sulgema. Kui plaanite laieneda, saame olla abiks töövahendusega, proovitöö või tööpraktika teenuse, palgatoetuse või koolitusega. Proovitöö teenust (1 päev) saab tööandja kasutada, kui ta otsib töötajat vabale töökohale töötukassa kaudu. Proovitöö päev näitab, kas tööotsija sobib sellele töökohale ja tööotsija saab  veenduda, et tegemist on temale sobiva tööga. Proovitööl täidab tööotsija samu tööülesandeid mis tööle asudes, tal  säilib õigus olla töötukassas arvel ning saada töötuskindlustushüvitist või töötutoetust, proovitööl osalejale töötasu maksta ei saa. Tööpraktika on tööandja jaoks võimalus sobiv kandidaat töökohal välja õpetada. Tööandjal tuleb anda praktikandile piisavalt tööd ja vajalikud töövahendid ning teda juhendada. Tööotsijale annab tööpraktika võimaluse saada ametialaseid kogemusi, oskusi ja  teadmisi. Tööpraktika kestus sõltub tööotsija eelnevast kogemusest ning tööpraktika käigus õpitava töö sisust ja nõuetest, maksimaalselt võib praktika kesta neli kuud. Praktika ajal ei saa tööandja sõlmida praktikandiga töölepingut ega maksta talle töötasu. Töötukassa sõlmib tööpraktika korraldamiseks tööandjaga halduslepingu.

Toon näite Rapla maakonna ettevõtjast Kohila Vineer,  kes  lähiaastatel  laieneb ja vajab juurde umbes 150 töötajat. Koostöös vallaga külastasime tööandjat ja korraldasime ajuründe, kuidas töötukassa saab sellise suure personalivajaduse puhul abiks olla; praegu tegutsevad tööandjaga nii töötukassa Tallinna-Harjumaa kui Rapla osakonnad.

Kui ettevõttel on plaanis oma tegevus lõpetada, võiks ettevõte juba ennetavalt pöörduda meie poole nõustamisele. Saame ettevõtet aidata nii koondamisprotsessi seaduspärasuse jälgimisel kui ka hoolitseda inimeste eest, kes töö kaotavad. Teavitusüritustel selgitame koondatavatele, kuhu töötuna arvele võtmiseks pöörduda, millised dokumendid kaasa võtta, ning tutvustame töötukassa teenuste, toetuste ja hüvitiste saamise võimalusi.
Oleme mitmed  oma teenused viinud iseteenindusportaali, et tööandjatel oleks mugavam meiega suhelda. Tööandja saab iseteenindusportaalis sisestada ja hallata tööpakkumisi, esitada palgatoetuse  ja koondamishüvitise avalduse ning kollektiivse ülesütlemise teateid.

Julgustan ettevõtjad töötukassasse pöörduma, seda millise teenusega me just teie ettevõtet aidata saame ja millised on iga teenuse konkreetsed tingimused, on kõige parem arutada oma maakonna tööandjate konsultandiga.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields