Avaleht

Töökohapõhisest õppest Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses

1. septembril 2016 liideti Ida-Virumaa kolm kutsekooli, mille järel moodustus Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus. Liidetud kooli 2800 õpilast saavad teadmisi ja oskusi omandada Sillamäel, Jõhvis ja Narvas. Koolide liitmisel loodi ainulaadne võimalus ühendada senised töökohapõhise õppe kogemused.

Alates 2010. aastast saab töökohapõhises õppevormis õppida järgmisi erialasid: soojusseadmete käitaja, arvjuhtimisega (CNC) metallilõikepinkide operaator, keevitaja, müügikonsultant, müüja-klienditeenindaja, tarkvara ja andmebaaside haldur, hotelliteenindaja (toateenija), hommikusöögiteenindaja, kelner, müürsepp, betoonkonstruktsioonide ehitaja, rõivaõmbleja, veokorraldaja, keemiaprotsesside operaator, mäetööline, puidupingitööline ja meisterjuuksur.

Koostöös tööandjatega laienes möödunud õppeaastal töökohapõhise õppe erialade valik. Kui Eestis keskmiselt õpib töökohapõhises õppes 2% õppijatest, siis Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses moodustavad õpipoisid kuni 6% õppijate arvust. 

Töökohapõhise õppe eelduseks on ettevõte vajadused ja tahe koolitada töötajaid. Töökohal toimuva õppega saavad ettevõtjad koolitada täpselt oma vajadustele vastavaid töötajad. Töökohapõhise õppe eduka elluviimise aluseks on kooli, ettevõtte ja õppija koostöö. Suurema osa ajast toimub õpe ettevõttes, vaid kolmandik õppest viiakse läbi koolis ja sel ajal ei täida õppija ettevõttepoolseid tööülesandeid. Igal õpipoisil on töökohas juhendaja ja ühel juhendajal võib olla kuni neli õpipoissi, mis tähendab, et suuremas ettevõttes võib juhendajaid vaja olla rohkem. Kokkuleppel tööandjaga koolitame juhendajaid.

Aastatega on süvenenud teadmine, et õpipoisiõpe võimaldab parimal moel täita tööandjate ootusi oma töötajate erialasel ettevalmistamisel. Meie kogemused on sarnased Euroopa kutsehariduse viimaste uuringute tulemustega – töökohapõhises õppes on õppurite väljalangevus minimaalne ja lõpetajad jätkavad erialasel tööl.

Esimesed kogemused korraldada õpipoisiõpet sai kool 2006. aastal Euroopa Liidu projekti raames. Kaheksa aastat tagasi alustasime Narva Elektrijaamadega koostöös töökohapõhise õppe planeerimist. Positiivsed tulemused on aastate jooksul julgustanud maakonna erinevate valdkondade ettevõtteid õpipoisiõpet rakendama. Õppeprotsess on edukas, kui kool ja ettevõte on õpet ühiselt planeerinud, õppekava valinud või vajadusel uue koostanud. Omajagu aega kulub õppe läbiviimise kavandamisele, vajadusel juhendajate koolitamisele. Oluline tegevus on koolituskoha hindamine ja eksperthinnangu koostamine. Kool määrab õppijale kooli poolt juhendaja, kes hoiab kontakti ettevõtte juhendajaga. Kokkulepped vormistame lepingutes ja õppetöö võib alata. Ettevõttel tuleb õppijatele kohaldada töölepinguseaduse töö- ja puhkeaja regulatsiooni. Vastavalt praktikalepingus kokkulepitule kannab kool ettevõttele kuni 50% koolitusrahast juhendajale juhendamistasu maksmiseks.

Töökohapõhise õppe kogemustega ettevõtete hinnangul on õpe kasulik kõigile kolmele osapoolele. Õpipoisiõppes avaldub töötaja soov ja tahe panna kindel alus edukale karjäärile ettevõttes. Tööandjal on õppe lõppedes koolitatud töötaja, töötaja on omandanud vajalikud teadmised ja oskused igapäevatöö käigus kogenud mentori juhendamisel, neil on töömaailma nõuetele vastavad teadmised ja karjäärivõimalused. Kooli ja ettevõtte vaheline koostöö suureneb.

Töökohapõhises õppes õppijad hindavad kõrgelt võimalust ühendada töö ja õppimine, mis tagab majandusliku sõltumatuse. Õppides saadakse kindlustunne, et tööandja hoolib oma töötajast, oluliseks peetakse teadmist, et vajadusel saadakse uue ameti õppimisega hakkama.

Koolile on töökohapõhise õppe korraldamine töömahukas, arvestada tuleb mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes iga õppija ja tööandja vajadustega, leida lahendused kooskõlas kooli võimalustega. Aasta-aastalt on rohkem õppijaid, kes osalevad koolis toimuvas õppetöös vastavalt individuaalsele õppeplaanile või õpivad koos sama eriala tasemeõppe koolipõhise õppe grupiga. 

Viimase seitsme aastaga on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus koostöös tööandjatega koolitanud üle 300 õpipoisi. Tulemus on sündinud osapoolte sihikindla tööga ja teadmisega, et koostöös on võimalik esilekerkivad küsimused lahendada.

Tööandjad, kes te täna kaalute, kas alustada Euroopas tunnustatud ja Eestis areneva õppega, võtke kindlasti kutsekoolidega ühendust, koos leiame parimad lahendused teie töötajate koolitamiseks töökohapõhises õppes.

Tänusõnad ja tulemuslikku koostöö jätku meie partneritele!

Autor: Riina Veidenbaum, Ida-Virumaa Kutseharidusekeskuse õppedirektor

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields