Avaleht

Tööinspektsiooni info Ukrainast saabunud inimeste töötingimuste kohta

Tööinspektsioon on  koondanud Tööelu portaali olulise informatsiooni seoses Ukrainast saabunud inimeste töötingimustega https://tooelu.ee/et/392/ukraina-sojapogenikud-ja-toosuhted. Teemalehele on lisatud ka parterorganisatsioonide viited ning kontaktid, et hõlbustada info leidmist https://tooelu.ee/et/392/ukraina-sojapogenikud-ja-toosuhted#kasulikud-viited-ja-kontaktid

Järgnevad Tööinspektsiooni  juhi Maret Maripuu selgitused:

Tööelu lehele kogutud informatsioon on suunatud nii tööandjatele kui ka töötajatele. Seejuures märgime, et oleme töötajate vaates ette valmistanud neljas keeles (sh ukraina, eesti, vene ja inglise keeles) infolehe Eesti töörutu olulise informatsiooniga „Infoleht Ukrainast saabunuile“.

Tööinspektsiooni meeskond on püüdnud Tööelu lehel vastata kõigile teemaga seotud korduma kippuvatele küsimustele, sh inimeste kvalifikatsiooni ja kutsega seotud küsimustele ning võimalike kaasnevate konfliktide ja töötajate võrdse kohtlemisega seotud küsimustele.

Juhul, kui märkate, et on veel töösuhete ja/või töökeskkonnaga seotud küsimusi, millele me vastanud ei ole, palun andke sellest esimesel võimalusel teada, et saaksime lehte täiendada.

Lisan, et oleme lähinädalatel kavandamas veebi teel tööandjatele ja personalijuhtidele (-spetsialistidele) ning töötajate esindajatele suunatud infotundi, kus annaksime lühiülevaate töökeskkonna korralduse aspektide kohta käesolevas tööturu olukorras ning konfliktide ennetamise võimalustest.

Täpsema info avaldame Tööelu portaalis ning Tööinspektsiooni kodulehel https://www.ti.ee/et. Infotund salvestatakse ja avaldatakse hiljem samuti meie infokanalites. Palume võimalusel saata küsimused, millele kindlasti vastuseid ootate meile e-kirjaga ti@ti.ee hiljemalt 4. aprilliks.

Juhime ka tähelepanu, et teemat on juba käsitlenud advokaadibüroo Sorainen koostöös Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuga tasuta veebiloengus „Ukraina sõda ja pinged töökeskkonnas“, mis on järelvaadatav Youtube kanalis https://www.youtube.com/watch?v=vXlAmxi3iAg

Kuna Tööinspektsioonile esitatud küsimused on seni olnud olulisel määral seotud ukrainlaste tööle asumise võimaluste ja õiguslike aluste kohta, siis kordame üle, et

Tööpakkumisi ja töötajaid vahendab Eesti Töötukassa https://www.tootukassa.ee/et/artikkel/eesti-tootukassa-aitab-leida-tood

Kuna Tööinspektsioonini on juba jõudnud kaebused ebaseadusliku töövahenduse tasu võtmise kohta ukrainlastelt, siis juhime tähelepanu, et tööturuteenuste ja –toestuste seaduse kohaselt on töövahenduse ja tööjõurendi teenuse eest tasu võtmine töötajalt keelatud. Selle kohustuse täitmise eest teostab riiklikku järelevalvet Tööinspektsioon, pikemalt sel teemal https://www.sm.ee/et/toovahendus-0 ja https://tooelu.ee/et/40/renditoo-ja-toovahendus

Käesoleval ajal on ukrainlastel Eestis töötamiseks 4 erinevat õiguslikku alust, sh:

AJUTISE KAITSE saanud isikule võib maksta kohalikega sarnast töötasu, st osalise tööaja puhul bruto 3,86 eur tunnis või täistööaja korral bruto 654 eur kuus. Ajutise kaitse saamiseks peab ISIK ISE pöörduma PPA teenindusbüroosse (5 suuremates linnades, 2 Tallinnas, lähiajal lisandub), kohapeal läheb ca tund, reeglina väljastatakse kohe AJUTISE KAITSE tõend (mis annab ka 1-aastase elamisloa) ning isikukood. Ajutise kaitse tõendi saamise hetkest (ainult isikukoodi saamisest ei piisa!) võib isik asuda tööle – seejuures tavapärane töölepingu sõlmimine, TÖR kanne jm. Tööleping võib olla nii tähtajaline kui tähtajatu. Soovitatav on avada ka Eesti pangaarve, kuid töötasu võib maksta ka sularahas (sel juhul peavad olemas olema väljamakset tõendavad dokumendid).

Ajutise kaitse saamisest pikemalt Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel https://www.politsei.ee/et/juhend/info-seoses-ukraina-sojaga/ajutine-kaitse-ukraina-kodanikele-ja-nende-pereliikmetele

Tööandja registreerib isiku LÜHIAJALISE TÖÖTAJANA PPA teeninduses või iseteeninduses. Registreerimine võib võtta kuni 15 tööpäeva (otsuse saamiseni ei tohi töötada), tööandja maksab riigilõivu (iseteeninduses 48 eur), töötajale tuleb maksta töötasuna brutos kuus 1548 eurot. Lühiajalise töötaja saab registreerida kuni 365 päevaks. NB! nii töötasu kui aja osas on välismaalaste seadusest tulenevad erisused.

Välismaalase töötamisest pikemalt https://www2.politsei.ee/et/teenused/eestis-tootamine/

Tööandja registreerib isiku kuni 270 päevaks LÜHIAJALISE TÖÖTAJANA (vt eelmist punkti), kuid HOOAJALISELE tööle nt põllumajanduses, metsanduses, majutus- või toitlustusvaldkonnas, toiduainete tootmises vms. Keskmise töötasu maksmise kohustust ei ole, maksma peab vähemalt töötasu alammäära 654 eur kuus (vt variant 1). Tööandja peab kinnitama, et isikuga on sõlmitud tähtajaline tööleping või tehtud siduv tööpakkumine, isikul on kehtiv tervisekindlustus jms (vt PPA kodulehte). Registreerida PPA-s, maksta riigilõiv, oodata kuni 15 tööpäeva otsust (seni ei tohi töötada).

Enne 24. veebruari Eestisse saabunud Ukraina töötajatele kehtivad Vabariigi Valitsuse 15.03.2022 määrusega nr 32 https://www.riigiteataja.ee/akt/116032022024 kehtestatud erisused.

Määrusega on kehtestatud kaks põhimõtet:

(1) Ukraina kodanik, kellel on seaduslik alus Eestis ajutiseks viibimiseks ja kelle lühiajaline töötamine oli 24. veebruari 2022. a seisuga registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis ning kelle Eestis töötamise lubatud aeg on lõppenud või lõpeb tähtaja saabumisega hiljemalt 31. mail 2022. a, võib Eestis lühiajaliselt töötada kuni 31. maini 2022. a.

(2) Tööandja, kelle juures on lõikes 1 nimetatud Ukraina kodaniku lühiajaline töötamine käesoleva määruse jõustumise ajal registreeritud, ei pea töötamise jätkamist Politsei- ja Piirivalveametis registreerima.

NB! Välismaalase töötamise õiguslikku aluse kehtivust saab kontrollida Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel https://www.politsei.ee/et/paringud/luehiajalise-eestis-toeoetamise-registreerimise-kontroll.

Välismaalasest töötaja töötamise registreerimise ja maksustamise teemadest ka Maksu- ja Tolliameti lehel https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-register/valismaalase-tootamise-registreerimine

Foto: Tööinspektsiooni veebilehelt

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields